Hoppa till innehåll

Keitele kanal: Kuhankoski kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Jyväskylä-Suolahti
Sjökort: K328

Tillåtna fartygsmått
110,0 x 8 x 2,4 x 5,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Tre flytande pollare på västra sidan av slusskammaren, en på östra sidan. Hängande rep i slusskanterna.
Service: Eldplats i övre kanalen vid väntbryggan.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 4,00–4,10 m

Kanalen förenar Saraavesi och Leppävesi. Den cirka 750 m långa kanalen byggdes 1990–93. Självbetjäningssluss med fjärrövervakning och möjlighet till fjärrmanövrering från Paatela.

När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger nära slussen och när man kommer uppifrån till vänster på bryggan. Efter att du startat självbetjäningen ska du följa anvisningarna och ljusskyltarna på informationstavlan.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4151 (Paatela centralkontrollrum)

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17