Hoppa till innehåll

Vårt arbetssätt

Trafikledsverket ansvarar för statens trafiknät. Vi är ett sakkunnigämbetsverk med fokus på att planera, utveckla och underhålla trafiknätet för väg-, ban- och sjötrafiken samt samordna trafik och markanvändning. Dessutom ansvarar vi för trafikledningen och vintersjöfarten.

Trafikledsverket trafikegendom 20 miljarder euro. Årsbudgeten ca 2,1 mrd euro. Just nu pågår utvecklingsprojekt till det totala värdet av 1,1 mrd euro. Reapariotionsskuld av trafiknätverket 2,9 mrd euro. Indirekt sysselsätter vi 14 000 personer. Trafikledsverkets personal, fast anställda 430.

Trafikledsverket (tidigare Trafikverket) planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Trafikledsverket ingår i kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Vårt uppdrag på trafiklederna inom väg-, ban- och sjötrafiken

  • Planering av trafiknätet
  • Utveckling av trafiklederna
  • Upprätthållande av servicenivån för trafiklederna
  • Deltagande i samordningen av trafik och markanvändning
  • Organisering av vintersjöfarten
  • Organisering av trafikledningen

Samarbete över organisationsgränserna

Arbetsfördelningen för trafikuppgifterna och gränssnittet till Trafikledsverket är i följande:

Trafikledningsuppgifterna inom vägtrafiken, järnvägstrafiken och farleder bolagiserades från och med den 1 januari 2019 till ett statligt bolag med specialuppgifter, Fintraffic. Trafikledsverket beställer trafikledningstjänster från bolaget.

NTM-centralerna ansvarar fortfarande för det regionala vägunderhållet. Trafikledsverket ser till att den nationella servicenivån förverkligas. Upphandlade entreprenörer sköter om det dagliga vägunderhållet.

Transport- och kommunikationsverket (Traficom), som inrättades i början av 2019, ansvarar för trafiktillstånd, behörigheter, övervakning och säkerhet.