Hoppa till innehåll

Kakor på webbplatsen

Kakor (eller cookies) är textfiler som webbläsaren sparar på besökarens enhet. Webbplatsen använder kakor som är nödvändiga för driften av webbplatsen samt kakor för webbanalys och kvalitetskontroll. Dessutom använder vi webbläsarens lokala lagringsutrymme (local storage) för att lagra taggar. Med kakor hänvisar vi i denna text också till dessa tekniker.

Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på en webbplats. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Med hjälp av kakor för webbanalys och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga kakor) utvecklar vi webbplatsen och säkerställer dess användbarhet. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och webbanalysen lämnas inte ut utanför statsrådet.

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Nödvändiga kakor

 _CFDUID
Kaka i innehållsleveransnätverket som skyddar mot cyberattacker. Kakan identifierar enskilda användare som delar IP-adress och anonymiserar slutanvändarens IP-adresser. Kakan följer inte upp navigering mellan olika webbplatser och kopplar inte ihop kakor från olika webbplatser. Kakan lagras i 30 dagar och logguppgifterna i ett år. Kakan inaktiveras under sommaren 2021.

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om att kakor är tillåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet som berättar om användarens aktivitet på webbplatsen samt förmedlar till systemet information om antalet aktiva användare på webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som sparar tidsstämpeln för användarens session och säkerställer att användarens session fortsätter. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS  
Kakor i servermiljön förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut serverbelastningen och säkerställa att användarens session fortsätter. Den senare kakan säkerställer webbplatsens funktion i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras under en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka på webbplatsen som sparar information om att användningen av kakor godkänns eller avvisas i en webbläsare. Kakan lagras i ett år.

Kakor för webbanalys och kvalitetskontroll
Om en besökare godkänner användningen av kakor, samlar webbplatsens webbanalys allmänna statistiska uppgifter som används till utveckling av webbtjänsten och kvalitetskontroll. 

Sådana uppgifter är till exempel 

  • information om via vilken sida besökaren kom till webbplatsen
  • vilka sidor som laddats ned
  • tidpunkten för nedladdning
  • webbläsare och operativsystem
  • besökarens internetleverantör.

__cf_bm, _cfuvid, cf_clearance

Servermiljöcookies som används för att upptäcka och förhindra bottrafik, skadlig kod och attacker.

Webbanalys

Syftet med webbanalysen är inte att identifiera enskilda personer, och användarnas IP-adresser sparas inte i sin helhet. IP-adressen används för att fastställa hos vilken organisation IP-adressen är registrerad och dess geografiska läge. Lokaliseringsuppgiften är vägledande: exaktheten är god på landsnivå och måttlig på regional nivå och stadsnivå. 

SNOOBIID
Webbanalyskakan tilldelar användaren en unik identifikationskod. Kakan lagras i två år.

SNOOBISESSION_VAYLA_FI
Webbanalyskakan används för att spara uppgifter om en session tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket.

SNOOBI30MINUTE_VAYLA_FI
Webbanalyskakan kopplar ihop uppgifter om besöken, om användaren lämnar webbplatsen och återvänder till den inom en halv timme. Kakan är aktiv i 30 minuter.

Insticksprogram och länkar till andra tjänster

På en del sidor används tillämpningar från tredje part för att visa innehåll. Sådana är exempelvis YouTube-videor som har integrerats på sidorna, Flickr-bildgallerier (till exempel trafikmärken och projektbilder) och inbäddningar av innehåll i sociala medier. Dessa tillämpningar kan i samband med nedladdningen av sidor installera i användarens webbläsare kakor som förmedlar information om nedladdningen av en sida och adress till en tredje part. 

Länkar och delningsknappar som går direkt till sociala medietjänster förmedlar inte besökardata till tjänsteleverantörer om de inte används. 

Information om kakor som sociala medietjänster använder finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

Förbud mot användningen av kakor

Webbplatsen använder en kakbanner. Användaren kan under besöket på webbplatsen antingen välja att godkänna eller avvisa icke-nödvändiga kakor och insticksprogram. Om besökaren avvisar kakor installeras inga icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram.

Besökaren kan ändra sitt val. 

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen
Man samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera nättjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som eventuellt kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att justitieministeriet ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Valtori är tjänsteleverantör för justitieministeriets nättjänster. Valtoris avtalspart Cloudflare Inc. utnyttjar en procent av besöksuppgifterna för att utveckla sina tjänster och överför dem för detta ändamål till Förenta staterna. Grunden för överföring av personuppgifter till Förenta staterna är de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.