Hoppa till innehåll

Underhåll av vägnätet

Vägnätets säkerhet och framkomlighet garanteras genom omsorgsfullt underhåll. Underhållet av landsvägarna omfattar underhåll och reparation av belagda vägar, grusvägar, broar, omgivningen kring vägen samt utrustning och konstruktioner längs landsvägarna.

Män asfalteras motorvägen.

I Finland finns det cirka 50 750 kilometer belagda landsvägar. Belagda vägar har stor betydelse för den dagliga trafiken och näringslivets konkurrenskraft.

Beslut om medel för väghållningen fattas av riksdagen. När riksdagen fattar beslut om statens budgetproposition slår den också fast de anslag som reserverats för bastrafikledshållningen. Beläggningsarbeten och förnyande av vägmarkeringar är en del av bastrafikledshållningen.

Vägnätet är indelat i 79 entreprenadområden. De regionala entreprenörerna (se kartan över entreprenadområdena och entreprenörerna i vänstra kanten) ansvarar för underhållet av landsvägarna enligt den servicenivå som Trafikledsverket fastställt. Vägarna har delats in i underhållsklasser enligt användning och åtgärdstiderna till exempel i fråga om snöröjning för dessa klasser varierar.

Vägarna underhålls för att de ska kunna trafikeras på ett säkert sätt. Genom att lappa och reparera beläggningen ser man till att vägytan hålls i gott skick. Ytans skick påverkar körningen och skyddar konstruktionslagren under beläggningen.