Hoppa till innehåll

Plankorsningar i statens bannät

I plankorsningar korsas en väg eller en trafikled för lätt trafik och en järnväg i samma plan. I statens banverk är det cirka 2 600 plankorsningar, på stambanor och bibanor. Plankorsningar avlägsnas i samband med utvecklingsprojekt och grundliga reparationer samt som avlägsnande av enskilda plankorsningar. Plankorsningarna ligger i huvudsak på det lägre bannätet. Till exempel sträckan mellan Helsingfors och Uleåborg saknar plankorsningar. Denna bana ingår i Finlands TEN-T-nät.

En plankorsning med bommarna ner när tåget just kommer. På andra sidan väntar mopedföraren på sin korsningssväng.

Plankorsningarna utgör för närvarande den tydligaste risken på järnvägarna. Säkerhetsrisken gäller inte endast väganvändare utan också järnvägstrafikens användare och därigenom tågresenärerna. 

Avlägsnandet av plankorsningar är en viktig enskild åtgärd som kan förbättra trafiksäkerheten och främja smidigheten i spårtrafiken särskilt på livliga banavsnitt.

Mer information om plankorsningarna hittar du också i de vanliga frågorna om plankorsningarna.

Plankorsningsprogram

För att förbättra plankorsningssäkerheten fattade kommunikationsministeriet 2017 ett beslut om ett program för att förbättra plankorsningssäkerheten. I takt med att arbetet framskrider har listan över förbättringsobjekt ökat fram till i dag och 2021 finns det redan över 400 plankorsningar listade i programmet. Dessa avlägsnas eller förbättras.

Närmare information om plankorsningarna i plankorsningsprogrammet hittas i Trafikledsverkets karttjänst. I karttjänsten ser man vilka åtgärder som planerats för varje plankorsning som hör till programmet och enligt vilken tidtabell man strävar efter att utföra arbetena.

Länk till karttjänsten Tasoristeys.fi