Hoppa till innehåll

Markku Äijälä, chef för enheten för konstbyggnader

Uppgift – var arbetar du och vad gör du?

Jag är chef för enheten för konstbyggnader. Konstbyggnader är bl.a. broar, tunnlar, slusskonstruktioner, väg- och förbindelsebåtsbryggor, fasta sjömärken och stödmurar. Experterna vid enheten för konstbyggnader ansvarar bl.a. för anvisningar, utvecklingsarbete, godkännande av planer, hantering av skick, uppgifter om bärighet och samarbete med projekt när det kommer till dessa konstruktioner. Till vårt arbete hör alla färdsätt, såsom landsvägs- och järnvägstrafik samt farleder och i allmänhet även platserna där de korsar varandra. Min uppgift är att hantera denna mångsidiga helhet.

Utbildning och arbetserfarenhet – hur har vägen sett ut?

Jag är diplomingenjör inom byggbranschen. Jag arbetade länge på en konsultbyrå där jag främst inspekterade och planerade reparationsåtgärder för broar. En intressant uppgift blev tillgänglig vid Trafikverket i slutet av våren 2016 och jag inspirerades att söka jobbet. Jag började som broexpert vid Trafikverket i augusti 2016. Till mina uppgifter hörde bland annat att hantera konstbyggnaders skick, särskilt att utveckla inspektionsverksamheten samt kvalitetsfrågor i anslutning till byggande av konstbyggnader. I början av februari 2019 började jag som chef för enheten för konstbyggnader vid nuvarande Trafikledsverket.

Det bästa med vårt ämbetsverk – vad kan vi erbjuda nykomlingar?

Vid ämbetsverket kan man verkligen påverka och utveckla branschen för det gemensamma bästa. Här får man också se hela trafiksystemets mångfald. På kontoret i Tammerfors har vi ett mycket bra tvärsnitt av hela ämbetsverkets verksamhet. Ämbetsverkets arbetsfält är mycket bredare än jag kunde föreställa mig. Det är intressant att diskutera med toppexperter inom olika områden och att varje dag lära sig något nytt.

Personalförmånerna är också bra.

Vad förväntar jag mig av nykomlingar?

En entusiastisk attityd och visioner för att utveckla verksamheten, mod att ifrågasätta och föra fram nya perspektiv på verksamheten. Samarbetsvilja och nyfikenhet bidrar till att bredda perspektivet.

Mitt motto för arbetet

”När du tror att du vet allt om din bransch bör du byta bransch.”

Intresserad? Se Trafikledsverkets lediga jobb och sök jobb hos oss!