Hoppa till innehåll

Jämförelsetabell för vägmärken

●      Varningsmärken

●      Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt

●      Påbudsmärken

●      Regelmärken

●      Informationsmärken

●      Informationsmärken för serviceanläggningar

●      Tilläggsskyltar

●      Övriga märken avsedda för reglering av trafiken

●      Märken som tas ur bruk 2030

Varningsmärken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

A1.1

Kurva, höger

111

 

111

A1.2

Kurva, vänster

112

 

112

A2.1

Kurvor, varav den första till höger

113

 

113

A2.2

Kurvor, varav den första till vänster

114

 

114

A3.1

Brant uppförsbacke

116

 

116

A3.2

Brant nedförsbacke

115

 

115

A4

Avsmalnande väg

121

 

121

A5

Dubbelriktad trafik

122

 

122

A6

Rörlig bro

131

 

131

A7

Färja, kaj eller strand

132

 

132

A8

Köbildning

133

 

133

A9

Ojämn väg

141

 

141

A10

Fartguppar

141a

 

1411

A11

Vägarbete

142

 

142

A12

Stenskott

143

 

143

A13

Slirig körbana

144

 

144

A14

Farlig vägkant

147

 

147

A15

Förhandsvarning för övergångsställe

151

 

151

A16

Gående

 

nytt

 

A17

Barn

152

 

152

A18

Cyklister

153

 

153

A19

Skidspår

154

 

154

A20.1

Älgar

155

 

155

A20.2

Renar

156

 

156

A20.3

Hjortdjur

 

nytt

 

A21

Vägkorsning

161

 

161

A22.1

Korsning med sidoväg på vardera sidan

162

 

162

A22.2

Korsning med sidoväg stegvis på vardera sidan

 

nytt

 

A22.3

Korsning med sidoväg till höger/vänster

163

 

163

A22.4

Korsning med sidoväg snett till höger/vänster

164

 

164

A23

Trafikljus

165

 

165

A24

Cirkulationsplats

166

 

166

A25

Spårvagn

167

 

167

A26

Plankorsning med järnväg, utan bommar

171

 

171

A27

Plankorsning med järnväg, med bommar

172

 

172

A28.1

Avståndsmärken för plankorsning med järnväg ///

173

 

173

A28.2

Avståndsmärken för plankorsning med järnväg //

174

 

174

A28.3

Avståndsmärken för plankorsning med järnväg /

175

 

175

A29.1

Plankorsning, enkelspårig järnväg

176

 

176

A29.2

Plankorsning, järnväg med två eller flera spår

177

 

177

A30

Stenras

181

 

181

A31

Lågt flygande flygplan

182

 

182

A32

Sidvind

183

 

183

A33

Annan fara

189

 

189

 

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

B1

Väg med förkörsrätt

211

 

211

B2

Förkörsrätt upphör

212

 

212

B3

Förkörsrätt vid möte

221

 

221

B4

Väjningsplikt vid möte

222

 

222

B5

Väjningsplikt i korsning

231

 

231

B6

Obligatoriskt att stanna

232

 

232

B7

Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen

 

nytt

 

 

Förbuds- och begränsningsmärken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

C1

Fordonstrafik förbjuden

311

 

311

C2

Trafik med motordrivet fordon förbjuden

312

 

312

C3

Last- och paketbilstrafik förbjuden

313

 

313

C4

Trafik med fordonskombination förbjuden

314

 

314

C5

Körning med traktor förbjuden

315

nytt

315

C6

Körning med motorcykel förbjuden

316

 

316

C7

Körning med snöskoter förbjuden

317

 

317

C8

Förbjudet att transportera farliga ämnen

318

 

318

C9

Busstrafik förbjuden

319

 

319

C10

Körning med moped förbjuden

321

 

321

C11

Cykelåkning förbjuden

 

nytt

 

C12

Cykelåkning och körning med moped förbjudna

322

 

322

C13

Gångtrafik förbjuden

323

 

323

C14

Gångtrafik och cykelåkning förbjudna

 

nytt

 

C15

Gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna

324

 

324

C16

Ridning förbjuden

325

 

325

C17

Förbjuden färdriktning

331

 

331

C18

Vänstersväng förbjuden

332

 

332

C19

Högersväng förbjuden

333

 

333

C20

U-sväng förbjuden

334

 

334

C21

Fordons största tillåtna bredd

341

 

341

C22

Fordons största tillåtna höjd

342

 

342

C23

Fordons eller fordonskombinationers största tillåtna längd

343

 

343

C24

Fordons största tillåtna massa

344

 

344

C25

Fordonskombinationers största tillåtna massa

345

 

345

C26

Fordons största tillåtna massa på axel

346

 

346

C27

Fordons största tillåtna massa på boggi

347

 

347

C28

Omkörningsförbud

351

 

351

C29

Omkörningsförbud upphör

352

 

352

C30

Omkörning med lastbil förbjuden

353

 

353

C31

Omkörningsförbud för lastbil upphör

354

 

354

C32

Hastighetsbegränsning

361

 

361

C33

Hastighetsbegränsning upphör

362

 

362

C34

Hastighetsbegränsningszon

363

 

363

C35

Hastighetsbegränsningszon upphör

364

 

364

C36

Förbud, begränsningar eller påbud som gäller enskilda körfält

365

 

365

C37

Förbjudet att stanna fordon

371

 

371

C38

Parkering förbjuden

372

 

372

C39

Parkeringsförbudszon

373

 

373

C40

Parkeringsförbudszon upphör

374

 

374

C41

Zon för taxistation

375

 

375

C42

Plats för taxibil att stanna

376

 

376

C43

Lastningsplats

 

nytt

 

C44.1

Datumparkering (förbjudet på ojämna datum)

381

 

381

C44.2

Datumparkering (förbjudet på jämna datum)

382

 

382

C45

Obligatoriskt att stanna för tullkontroll

391

 

391

C46

Obligatoriskt att stanna för kontroll

392

 

392

C47

Minimiavstånd mellan motordrivna fordon

393

 

393

C48

Trafik med motordrivet fordon med dubbdäck förbjuden

 

nytt

 

 

 

Påbudsmärken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

D1.1

Påbjuden körriktning, höger

411

 

411

D1.2

Påbjuden körriktning, vänster

 

nytt

 

D1.3

Påbjuden körriktning, rakt fram

412

 

412

D1.4

Påbjuden körriktning, svängning till höger

413

 

413

D1.5

Påbjuden körriktning, svängning till vänster

 

nytt

 

D1.6

Påbjuden körriktning, rakt fram eller svängning till höger

414

 

414

D1.7

Påbjuden körriktning, rakt fram eller svängning till vänster

 

nytt

 

D1.8

Påbjuden körriktning, svängning till höger eller vänster

415

 

415

D1.9

Påbjuden körriktning, rakt fram eller svängning till höger eller vänster

 

nytt

 

D2

Påbjuden cirkulationsriktning

416

 

416

D3.1

Trafikdelare, höger

 

nytt (tidigare 417)

417

D3.2

Trafikdelare, vänster

 

nytt (tidigare 417)

417

D3.3

Trafikdelare, vardera sidan

418

 

418

D4

Gångbana

421

 

421

D5

Cykelbana

422

 

422

D6

Kombinerad cykel- och gångbana

423

 

423

D7.1

Cykelbana och gångbana som löper parallellt, cykelbana till vänster

424

 

424

D7.2

Cykelbana och gångbana som löper parallellt, cykelbana till höger

425

 

425

D8

Snöskoterled

426

 

426

D9

Ridväg

427

 

427

D10

Minimihastighet

 

nytt

 

D11

Minimihastighet upphör

 

nytt

 

 

Regelmärken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

E1

Övergångsställe

511

 

511

E2

Parkeringsplats

521

 

521

E3.1

Infartsparkering, tåg

 

nytt (tidigare 520)

520

E3.2

Infartsparkering, buss

 

nytt (tidigare 520)

520

E3.3

Infartsparkering, metro

 

nytt (tidigare 520)

520

E3.4

Infartsparkering, flera kollektivtrafikmedel

 

nytt (tidigare 520)

520

E4.1

Fordons parkering på parkeringsplats, raka led

521 a

 

5211

E4.2

Fordons parkering på parkeringsplats, raka led mittemot varandra

521 b

 

5212

E4.3

Fordons parkering på parkeringsplats, snedställda led

521 c

 

5213

E5

Mötesplats

522

 

522

E6

Busshållplats

531-532

ersätter märkena 531 och 532

531-532

E7

Spårvagnshållplats

533

 

533

E8

Taxistation

534

 

534

E9.1

Busskörfält

541 a

 

5411

E9.2

Buss- och taxikörfält

541 b

 

5412

E10.1

Busskörfält upphör

542 a

 

5421

E10.2

Buss- och taxikörfält upphör

5422 b

 

5422

E11.1

Spårvagnsfält

5431

 

5431

E11.2

Spårvagns- och taxifält

5432

 

5432

E12.1

Spårvagnsfält upphör

544 a

 

5441

E12.2

Spårvagns- och taxifält upphör

544 b

 

5442

E13.1

Cykelfält till höger

 

nytt

 

E13.2

Cykelfält i mitten

 

nytt

 

E14.1

Enkelriktad väg rakt fram

551

 

551

E14.2

Enkelriktad väg till höger/vänster

 

nytt

 

E15

Motorväg

561

 

561

E16

Motorväg upphör

562

 

562

E17

Motortrafikled

563

 

563

E18

Motortrafikled upphör

564

 

564

E19

Tunnel

565

 

565

E20

Tunnel upphör

566

 

566

E21

Nöduppställningsplats

567

 

567

E22

Tätort

571

 

571

E23

Tätort upphör

572

 

572

E24

Gårdsgata

573

 

573

E25

Gårdsgata upphör

574

 

574

E26

Gågata

575

 

575

E27

Gågata upphör

576

 

576

E28

Cykelgata

 

nytt

 

E29

Cykelgata upphör

 

nytt

 

E30

Sammanvävning av körfält

 

nytt

 

 

Informationsmärken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

F1.1

Orienteringstavla

611

 

611

F1.2

Orienteringstavla

 

nytt

 

F1.3

Orienteringstavla

 

nytt

 

F2.1

Orienteringstavla

612

 

612

F2.2

Orienteringstavla

 

nytt

 

F2.3

Orienteringstavla

 

nytt

 

F3

Orienteringstavla för olika körfält

 

nytt

 

F4.1

Orienteringstavla för omfartsväg (blå botten)

614

 

614

F4.2

Orienteringstavla för omfartsväg (gul botten)

613

 

613

F5

Omfartsinformation

615

 

615

F6

Körruttsinformation

616

 

616

F7.1

Körfältsinformation

621

 

621

F7.2

Körfältsinformation

622

 

622

F7.3

Körfältsinformation

6225

 

6225

F7.4

Körfältsinformation

 

nytt

 

F7.5

Körfältsinformation

 

nytt

 

F7.6

Körfältsinformation

 

nytt

 

F8.1

Körfältet slutar

623

 

623

F8.2

Körfältet slutar

 

nytt

 

F9

Samlingsmärke för vägvisning

 

nytt

 

F10

Vägvisare ovanför körfält

631

 

631

F11

Vägvisare ovanför körfält

632

 

632

F12

Avfartsvisare ovanför körfält

633

 

633

F13

Vägvisare

641, 649, 643, 648

inkl. Botten i alla färger på informationsmärkena

641, 649, 643, 648

F14

Avfartsvisare

642

 

642

F15

Vägvisare för omfartsväg

646, 647, 921

ersätter flera märken

646, 647, 921

F16

Adressvägvisare

644

 

644

F17

Förhandsmärke för adressvägvisare

644 a

 

6441

F18.1

Vägvisare till infartsparkering, tåg

650

 

650

F18.2

Vägvisare till infartsparkering, buss

 

nytt

 

F18.3

Vägvisare till infartsparkering, spårvagn

 

nytt

 

F18.4

Vägvisare till infartsparkering, metro

 

nytt

 

F18.5

Vägvisare till infartsparkering, flera kollektivtrafikmedel

 

nytt

 

F19

Vägvisare för gångtrafik

 

nytt (tidigare 645)

645

F20.1

Vägvisare för cykeltrafik, utan avstånd

 

nytt (tidigare 645)

645

F20.2

Vägvisare för cykeltrafik, med avstånd

 

nytt (tidigare 645)

645

F21.1

Orienteringstavla för cykeltrafik, med avstånd

 

nytt

 

F21.2

Orienteringstavla för cykeltrafik, utan avstånd

 

nytt

 

F22

Avståndstavla för cykeltrafik

 

nytt

 

F23

Ortnamn för cykeltrafik

 

nytt

 

F24.1

Återvändsväg, rakt framme

651

 

651

F24.2

Återvändsväg, höger/vänster

652

 

652

F24.3

Återvändsväg

 

nytt

 

F25

Rekommenderad högsta hastighet

653

 

653

F26

Avståndstavla

661

 

661

F27.1

Ortnamn

10, 11, 662

även kommun- och landskapsgränser

10, 11, 662

F27.2

Ortnamn, vattendrag

 

nytt

 

F28

Nummerskylt för internationell huvudled

663

 

663

F29

Riksvägs nummer

664

 

664

F30

Stamvägs nummer

665

 

665

F31

Regional vägs nummer

665 a

 

6651

F32

Annan landsvägs nummer

666

 

666

F33

Ringvägs nummer

 

nytt

 

F34

Nummer på planskild trafikplats

6679

 

6679

F35

Orientering till den väg som numret avser

667

 

667

F36

Omledningsväg

 

nytt

 

F37

Symbol för motorväg

671

 

671

F38

Symbol för motortrafikled

672

 

672

F39

Flygplats

673

 

673

F40

Bilfärja

674

 

674

F41

Passagerarhamn

 

nytt

 

F42

Godshamn

675

 

675

F43

Godsterminal

 

nytt

 

F44

Industriområde eller företagsområde

676

 

676

F45

Stor detaljhandelsenhet

 

nytt

 

F46.1

Parkering

677

 

677

F46.2

Täckt parkering

677 a

 

6771

F47

Järnvägsstation

678

 

678

F48

Busstation

679

 

679

F49

Centrum

 

nytt

 

F50

Rutt för vissa slag av fordon

681

 

681

F50.1

Rutt för lastbil

6811

 

6811

F50.2

Rutt för personbil

6812

 

6812

F50.3

Rutt för buss

6813

 

6813

F50.4

Rutt för paketbil

6814

 

6814

F50.5

Rutt för motorcykel

6815

 

6815

F50.6

Rutt för moped

6816

 

6816

F50.7

Rutt för traktor

6817

 

6817

F50.8

Rutt för husvagn

6818

 

6818

F50.9

Rutt för cykel

6819

 

6819

F51

Rutt för transport av farliga ämnen

684

 

684

F52

Rutt för gående

682

 

682

F53

Tillgänglig rutt

683

 

683

F54.1

Rutt med trappor ner

685

 

685

F54.2

Rutt med trappor upp

 

nytt

 

F55.1

Rutt utan trappor ner

686

 

686

F55.2

Rutt utan trappor upp

 

nytt

 

F55.3

Rullstolsramp ner

 

nytt

 

F55.4

Rullstolsramp upp

 

nytt

 

F56.1

Nödutgång till vänster

690

 

690

F56.2

Nödutgång till höger

 

nytt

 

F57.1

Utrymningsväg (en)

691

 

691

F57.2

Utrymningsväg (flera)

 

nytt

 

 

Informationsmärken för serviceanläggningar

 

 

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

G1

Informationstavla för serviceanläggning

701

 

701

G2

Informationstavla för serviceanläggning med pil

702

 

702

G3

Avfartsvisare för serviceanläggning

703

 

703

G4

Adressvägvisare till serviceanläggning

704

 

704

G5

Förhandsmärke för adressvägvisare till serviceanläggning

704 a

 

7041

G6

Frekvensen för en radiostation

710

 

710

G7

Informationsställe

711

 

711

G8

Informationsbyrå

712

 

712

G9

Första hjälpen

715

 

715

G10

Bilverkstad

721

 

721

G11.1

Bränsledistribution, bensin eller etanol

722

 

722

G11.2

Bränsledistribution, trycksatt naturgas

 

nytt

 

G11.3

Bränsledistribution, el

 

nytt

 

G11.4

Bränsledistribution, vätgas

 

nytt

 

G12

Hotell eller motell

723

 

723

G13

Matservering

724

 

724

G14

Kafé eller snabbmatservering

725

 

725

G15

Toalett

726

 

726

G16

Vandrarhem

731

 

731

G17

Campingplats

733

 

733

G18

Plats för husvagnar

734

 

734

G19

Rastplats

741

 

741

G20

Friluftsområde

742

 

742

G21

Nödtelefon

791

 

791

G22

Brandsläckare

792

 

792

G23

Museum eller historisk byggnad

772 a

 

7721

G24

Världsarvsobjekt

772 c

 

7723

G25

Naturobjekt

772 b

 

7722

G26

Utsiktsplats

772 e

 

7724

G27

Djurpark eller djurgård

772 f

 

7725

G28

Annan sevärdhet

772 g

 

7726

G29

Badplats

773 a

 

7731

G30

Fiskeplats

773 b

 

7732

G31

Skidlift

773 c

 

7733

G32

Längdåkningscenter

 

nytt

 

G33

Golfbana

773 d

 

7734

G34

Nöjes- och temapark

773 e

 

7735

G35

Stuginkvartering

774 a

 

7741

G36

Rum och frukost

774 b

 

7742

G37

Direktförsäljning

774 c

 

7743

G38

Hantverkarverkstad

774 d

 

7744

G39

Husdjursgård

774 e

 

7745

G40

Ridning

774 f

 

7746

G41.1

Turistväg (endast text)

771 a

 

7711

G41.2

Turistväg (bild och text)

771 b

 

7712

G42

Tillfälligt informationsmärke

 

nytt

 

Övriga märken för reglering av trafiken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

I1

Avstängningsbom

 

nytt

 

I2.1

Avstängningsstaket

 

nytt

 

I2.2

Avstängningsstaket med pilar

 

nytt

 

I3.1

Avstängningsstolpe, vänster

 

nytt

 

I3.2

Avstängningsstolpe, höger

 

nytt

 

I3.3

Avstängningsstolpe

 

nytt

 

I4

Avstängningskon

 

nytt

 

I5

Markeringspil

 

nytt

 

I6

Riktning för kurva

916

 

916

I7.1

Markeringsskärm, vänster

 

nytt (tidigare 931)

931

I7.2

Markeringsskärm, höger

 

nytt (tidigare 931)

931

I8

Höjdmärke

935

 

935

I9

Underfartshöjd

941

 

941

I10.1

Förstärkningsskylt för vägmärkesstolpe (blå-vit)

932

 

932

I10.2

Förstärkningsskylt för vägmärkesstolpe (gul-svart)

 

nytt

 

I11

Avfartsskärm

911

 

911

I12.1

Kantstolpe, vänster

 

nytt

 

I12.2

Kantstolpe, höger

 

nytt

 

I13

Flyttningsuppmaning

 

nytt

 

I14

Lokaliseringsmärke

 

nytt

 

I15

Automatisk trafikövervakning

9901

 

9901

I16

Teknisk övervakning

 

nytt

 

I17.1

Renskötselområde, med text

9512

 

9512

I17.2

Renskötselområde, utan text

9512

 

9512

I18

Allmän hastighetsbegränsning vid gränsen

 

nytt

 

I19

Riksgräns

9512

 

9512

 

 

Tilläggsskyltar

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

H1

Objekt i korsande riktning

811

 

811

H2.1

Objekt i pilens riktning

812

 

812

H2.2

Objekt i pilens riktning och avstånd

813

 

813

H2.3

Objekt framför och avstånd

 

nytt

 

H3

Verkningsområdets längd

814

 

814

H4

Avstånd till objekt

815

 

815

H5

Avstånd till märke för obligatoriskt stannande

816

 

816

H6

Fri bredd

821

 

821

H7

Fri höjd

822

 

822

H8

Ellednings höjd

823

 

823

H9.1

Verkningsområde i vardera riktningen, höger och vänster

824

 

824

H9.2

Verkningsområde i vardera riktningen, framåt och bakåt

825

 

825

H10

Verkningsområde i pilens riktning

826,827

ersätter flera märken

826,827

H11

Verkningsområde slutar

828

 

828

H12.1

Personbil

831

 

831

H12.2

Buss

832

 

832

H12.3

Lastbil

833

 

833

H12.4

Paketbil

834

 

834

H12.5

Husvagn

835

 

835

H12.6

Husbil

 

nytt

 

H12.7

Invalidfordon

836

 

836

H12.8

Motorcykel

841

 

841

H12.9

Moped

842

 

842

H12.10

Cykel

843

 

843

H12.11

Snöskoter

 

nytt

 

H12.12

Traktor

 

nytt

 

H12.13

Lågemissionsfordon

 

nytt

 

H13.1

Parkeringssätt, på kantsten

845

 

845

H13.2

Parkeringssätt, vid kantsten

844

 

844

H14

Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

848

 

848

H15

Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori B

849

 

849

H16

Tunnelklass

 

nytt

 

H17.1

Giltighetstid, vardagar må–fr

851

 

851

H17.2

Giltighetstid, helgfria lördagar

852

 

852

H17.3

Giltighetstid, söndagar och helgdagar

853

 

853

H18

Tidsbegränsning

854

 

854

H19.1

Skyldighet att visa när parkeringstiden börjar (gul botten)

856 a

 

8561

H19.2

Skyldighet att visa när parkeringstiden börjar (blå botten)

856 b

 

8562

H20

Parkering mot avgift

855 a, 855 b

ersätter flera märken

8551 och 8552

H21

Laddplats

 

nytt

 

H22.1

Riktning för trafik med förkörsrätt

861, 861a

ersätter flera märken

861 och 8611

H22.2

Riktning för trafik med förkörsrätt, för dem som svänger

861 b

 

8612

H23.1

Dubbelriktad cykelbana (gul botten)

863

 

863

H23.2

Dubbelriktad cykelbana (blå botten)

 

nytt

 

H24

Tilläggsskylt med text

871

 

871

H25

Servicekörning tillåten

872

 

872

H26

Nödtelefon och brandsläckare

880

 

880

Övriga märken för reglering av trafiken

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

I1

Avstängningsbom

 

nytt

 

I2.1

Avstängningsstaket

 

nytt

 

I2.2

Avstängningsstaket med pilar

 

nytt

 

I3.1

Avstängningsstolpe, vänster

 

nytt

 

I3.2

Avstängningsstolpe, höger

 

nytt

 

I3.3

Avstängningsstolpe

 

nytt

 

I4

Avstängningskon

 

nytt

 

I5

Markeringspil

 

nytt

 

I6

Riktning för kurva

916

 

916

I7.1

Markeringsskärm, vänster

 

nytt (tidigare 931)

931

I7.2

Markeringsskärm, höger

 

nytt (tidigare 931)

931

I8

Höjdmärke

935

 

935

I9

Underfartshöjd

941

 

941

I10.1

Förstärkningsskylt för vägmärkesstolpe (blå-vit)

932

 

932

I10.2

Förstärkningsskylt för vägmärkesstolpe (gul-svart)

 

nytt

 

I11

Avfartsskärm

911

 

911

I12.1

Kantstolpe, vänster

 

nytt

 

I12.2

Kantstolpe, höger

 

nytt

 

I13

Flyttningsuppmaning

 

nytt

 

I14

Lokaliseringsmärke

 

nytt

 

I15

Automatisk trafikövervakning

9901

 

9901

I16

Teknisk övervakning

 

nytt

 

I17.1

Renskötselområde, med text

9512

 

9512

I17.2

Renskötselområde, utan text

9512

 

9512

I18

Allmän hastighetsbegränsning vid gränsen

 

nytt

 

I19

Riksgräns

9512

 

9512

 

 

Märken som tas ur bruk 2030

Förordning nummer 729/2018

Vägmärkets namn

Den gamla förordningens nummer

Kommentar

Nuvarande nummer i Trafikledsverkets vägregister

 -

Annat märke (bl.a. inget nummer)

9998

kvarstår

9998

 -

Tom stolpe (inget märke)

9999

kvarstår

9999

 

1612

1612

försvinner

1612

 

Omfartsinformation

6152

försvinner

6152

 

Användning av körljus

9511

försvinner

9511

 

Användning av körljus

9512

försvinner

9512

 

Användning av körljus

9513

försvinner

9513

 

Användning av körljus

9514

försvinner

9514

 

Sevärdhet (blå botten)

716

försvinner

716

 

Stockväg

862

försvinner

862

 

Ändrad väjningsplikt

9516

försvinner

9516

 

Vägkyrka

9902

försvinner

9902

 

Markeringspil på reservlandningsplats

9152

försvinner

9152

 

Allmänna hastighetsbegränsningar

9511

försvinner

9511

 

Landsväg upphör

9512

försvinner

9512