Hoppa till innehåll

Vihovuonne kanal

Vuoksens vattendrag
Heinävesirutten
Sjökort: M249

Tillåtna fartygsmått
31,2 x 7,1 x 1,8 x 9,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 0,80–1,00

Kanalen förenar Kermajärvi och Joutsenvesi med Kerma och Pilppa kanaler. Den 250 m långa kanalen byggdes 1903–05.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till vänster på bryggan och när man kommer uppifrån till höger på bryggan.

Passagerarfartyg som kör enligt tidtabell har förkörsrätt till kanalen. Övrig fartygstrafik ska ge passagerarfartyg fri passage. Vid självbetjäningsstället finns en kanalspecifik tidtabell för passagerarfartygen.

Kanalens kontaktuppgifter

Telefon 040-732 6848

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17