Hoppa till innehåll

Hyvinge-Riihimäki

Mellan 2024–2028 byggs ett västligt tilläggsspår mellan Hyvinge och Arolampi i Riihimäki. Banprojektet Helsingfors–Riihimäki har också tidigare byggts på entreprenad i Riihimäki, då personbangården i Riihimäki förnyades under projektets första genomförandeskede 2017–2021. Byggandet av tilläggsspåren inleds uppskattningsvis 2026.

Genomförda arbeten i Riihimäki

I april 2018 flyttades tyngdpunkten för arbetena inom Helsingfors-Riihimäki-projektet i allt större utsträckning till Riihimäki. De förberedande arbetena på bangården i Riihimäki inleddes redan i slutet av 2017 genom att ställverksutrymmet i Riihimäki utvidgades för att bangården skulle rymma alla nödvändiga säkerhetsanordningar. Bannätet på bangården i Riihimäki har förnyats helt och hållet, vilket möjliggör en smidigare passage för snabba genomfartståg. I samband med projektet förnyades också den 100 år gamla järnvägsbron över Vanda å.

Servicenivån på Riihimäki station har förbättrats genom att man byggt förhöjda plattformar på stationen och en ny hiss som möjliggör en tillgänglig passage. Dessutom har de gamla hissarna, plattformstaken, belysningen och plattformsskärmarna på stationen förnyats. På stationen har också övervakningskameror installerats för att förbättra passagerarsäkerheten. Under 2021 förnyades ytorna i underfartstunneln i närheten av stationen och tunneln förlängdes i riktning mot Peltosaari.