Hoppa till innehåll

Frågor och svar som stöd för diskussionen

Järnvägsspår och bangårdar är inga lekplatser eller fotograferingsplatser. Diskutera med barn och unga varför man inte får röra sig på järnvägen. Dessa frågor och svar ger dig material för en diskussion hemma, i skolan eller på daghemmet.

 • Tåg är snabba och tysta och ingen vet säkert när ett tåg kommer. Tågen kan komma före tidtabellen eller vara sena. Dessutom rör sig arbetsmaskiner och godståg på banan. Det är också olagligt att korsa banan och vistas på banan utan tillstånd – lagen har stiftats för att skydda människors säkerhet, eftersom människor alltid förlorar i en kollision med ett tåg.

 • Det är mycket svårt att bedöma avståndet till ett tåg och vilken hastighet det håller, och i allmänhet rör det sig mycket snabbare än vad det ser ut som. Dessutom stannar ett tåg inte lika snabbt som till exempel en bil och kan inte väja. Ett tåg som har stannat kan plötsligt börja röra på sig.

 • Nej. Man måste vänta på att tåget rör på sig igen, eller leta efter en annan plankorsning där man korsar banan. Ett tåg som har stannat kan plötsligt röra sig i endera riktningen. Då kan en person som befinner sig framför, bakom, under tåget eller mellan vagnarna löpa risk att bli påkörd av tåget.

 • Dagens eltåg är väldigt tysta. Man hör inte nödvändigtvis att ett tåg kommer förrän det är för sent.

 • Tågens metallhjul löper på metallskenor i spårtrafiken. Friktionen mellan hjulen och skenorna är mycket mindre än till exempel i vägtrafiken, där bilens gummihjul "biter" bra mot asfalten på vägen. Tåget liksom "glider" fram på banan. Dessutom är det fråga om ren fysik: Något som väger tusentals ton och rör sig i hög hastighet kan inte stanna snabbt, utan det kräver en lång stoppsträcka.

 • När man leker kan man falla ner från plattformen och riskera att hamna under ett ankommande tåg. På plattformsområdena har säkerhetsavstånden från skenorna märkts ut med skyltar eller målade linjer.

 • Att gå i järnvägstunnlar och på järnvägsbroar är också obehörig vistelse på spåret, och är därmed förbjudet. Tågen är bredare än spåren de går på. Dessutom kan till exempel en ryggsäck fastna i ett förbipasserande tåg, och då rycks också personen som bär ryggsäcken med under tåget.

 • När ett tåg träffar ett föremål kan föremålet med enorm hastighet slungas åt vilket håll som helst och orsaka skador på personen som placerat ut föremålet eller på oskyldiga utomstående. I värsta fall kan föremål på banan få tåget att spåra ur vilket utsätter tågets passagerare för livsfara.

 • En människa kan inte vinna över ett tåg när det kommer till hastighet och tåget kan inte väja för en människa. En löpare som koncentrerar sig på ett tåg kan också snubbla och falla på banan.

 • Det är livsfarligt och olagligt att klättra på tågvagnar eller banans konstruktioner. Den elektriska spänningen i delarna ovanpå vagnen och i kontaktledningarna och tillhörande konstruktioner är mer än hundra gånger kraftigare än hushållsel. Elektriciteten kan också "hoppa" över luftgapet som en ljusbåge. Man kan få allvarliga inre och yttre brännskador samt en dödlig elchock utan att ens röra vid strömförande delar.

 • Lagliga övergångsställen, dvs. plankorsningar, har alltid märkts ut med skyltar. Dessutom kan en plankorsning ha en varningsanordning – lampor, ljudsignal, bommar – eller en kombination av dessa.