Hoppa till innehåll

Kontakt

Virpi Anttila

Verksamhetsplanering och -uppföljning

Planerings- och uppföljningsuppgifterna i anknytning till styrningen av Trafikledsverket (upp till 31.12.2018 Trafikverket) framgår av dokumenten nedan. Dokumenten har grupperats enligt dokument för verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning. Resultatstyrningsdokumenten har vidare indelats i planer och uppföljningsuppgifter.

De viktigaste planerna med tanke på statens resultatstyrning är resultatavtalen och budgeten som riksdagen beslutar om. Av uppföljningsuppgifterna är bokslutet det viktigaste, särskilt verksamhetsberättelsen som ingår i den, samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Dokument för verksamhets- och ekonomiplanering

Resultatstyrningsdokument

Resultatavtalet är ett avtal mellan Trafikverket och kommunikationsministeriet om de funktionella målen för det kommande året inom ramarna för de beviljade anslagen.

Planer:

Resultatavtal 2016 (på finska)

Uppföljningsuppgifter:

Bokslut 2015 (på finska)

Bokslut 2014 (på finska)

Bokslut 2013 (på finska)

Bokslut 2012 (på finska)

Bokslut 2011 (på finska)

Bokslut 2010 (på finska)

Ytterligare information