Hoppa till innehåll

Kontakt

TRAFIKLEDSVERKET

CFO

Elina Tossavainen

TRAFIKLEDSVERKET

AVDELNINGSCHEF, STRATEGI OCH VERKSAMHETSPLANERING

Ari-Pekka Manninen

Verksamhetsplanering och -uppföljning

Planerings- och uppföljningsuppgifterna i anknytning till styrningen av Trafikledsverket (upp till 31.12.2018 Trafikverket) framgår av dokumenten nedan. Dokumenten har grupperats enligt dokument för verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning. Resultatstyrningsdokumenten har vidare indelats i planer och uppföljningsuppgifter.

De viktigaste planerna med tanke på statens resultatstyrning är resultatavtalen och budgeten som riksdagen beslutar om. Av uppföljningsuppgifterna är bokslutet det viktigaste, särskilt verksamhetsberättelsen som ingår i den, samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Dokument för verksamhets- och ekonomiplanering

Trafikledsverket sammanställer varje år det 8-åriga investeringsprogrammet för statens trafikledsnät som en del av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen.

Om Investeringsprogrammet

Investeringsprogrammet för statens trafikledsnätet för 2022-2029 (pdf, sammanfattning på svenska)

Om Planeringsprogrammet

Sedan 2016 har den myndighetsspecifika verksamhets- och ekonomiska planen ersatts av andra dokument.

Resultatstyrningsdokument

Resultatavtalet är ett avtal mellan Trafikledsverket och kommunikationsministeriet om de funktionella målen för det kommande året inom ramarna för de beviljade anslagen.

Planer

Länkar till resultatsavtal (på finska) finns på de finska sidorna.

Uppföljningsuppgifter

Länkar till bokslutsdokument (på finska) finns på de finska sidorna.

Statens budgetpropositioner

Tidigare budgetar finns på finansministeriets budgetsidor.

Ytterligare information