Hoppa till innehåll

Anordnande av evenemang på järnvägsstationer och perrongområden

Planerar du ett evenemang eller ett jippo på en järnvägsstation, en stationstunnel eller ett perrongområde? På den här sidan berättar vi hur du ansöker om tillstånd.

Hur gå tillväga om du vill anordna ett evenemang på ett område som ägs av Trafikledsverket?

Trafikledsverket administrerar alla sådana perrongområden på järnvägsstationer som är avsedda för att förflytta passagerare till tåg på ett tryggt sätt. Även en del tunnlar under stationer och stationsbyggnader (t.ex. Dickursby järnvägsstation och stationsbro) hör till av Trafikledsverket.

Om du är intresserad av att anordna ett jippo eller ett evenemang på Trafikledsverket områden, ber vi dig fylla i och sända bifogade ansökan till vår e-postadress [email protected].

Vi tar ställning till tillstånd för varje enskilt evenemang från fall till fall. Vi rekommenderar att du i tillståndsärenden kontaktar oss i god tid, minst ett par veckor före ett planerat evenemang.

Begränsningar och prissättning

  • På områden som administreras av Trafikledsverket får man inte arrangera politiska, religiösa eller ideologiska sammankomster.
  • Evenemanget får inte orsaka bullerstörningar och inte heller hindra passagerarnas fria passage på stations- och perrongområden.
  • Trafikledsverket tar inte normalt ut avgift för användning av perrongområden på järnvägsstationer som evenemangsplatser.

På vems område har du för avsikt att anordna evenemanget?

I Finland hör järnvägsstationer och närbelägna områden i allmänhet till flera aktörer. Till exempel perrongområdena och tunnlarna på Helsingfors centralstation hör till Trafikledsverket, stationsbyggnaden administreras av VR och metrostationerna av HRT.

För att du ska kunna anordna ett evenemang behöver du alltid tillstånd av markägaren. Eftersom det finns flera markägare, kan det hända att du på vissa områden behöver fler än ett tillstånd.

Om du inte är säker på vem ett område tillhör, lönar det sig att fråga oss ([email protected]).