Hoppa till innehåll

Anmäl dig till projektets sändlista och beställ meddelanden till din e-post! I meddelandena informerar vi om bland annat aktuella trafikarrangemang, byggarbetets framskridande och miljöfrågor i anslutning till projektet.

Du kommer till beställningsblanketten för meddelanden via den här länken.

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.