Hoppa till innehåll

Neituri kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Keitele-Iisvesi-Pielavesi
Sjökort: K339

Tillåtna fartygsmått
35,0 x 7,5 x 2,4 x 6,4 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Egna rep
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 4,00–4,30

Kanalen förenar Konnevesi och Keitele. Den 980 m långa kanalen byggdes 1918–26. Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 6,4 meter.

Självbetjäningssluss. När man kommer nerifrån (från Konnenvesi) finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar i närheten av bron i stenmuren och när man kommer uppifrån (från Keitele) till höger i muren.

Obs! Vattenståndet förändras snabbt under slussningen. Kontrollera att repet kan löpa fritt när du är på väg neråt i slussen. Slussningsvattnet tappas genom tunnlarna på slussens botten och därför uppstår ingen strömning i riktning mot slusslinjen.

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0400-152 904

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17