Hoppa till innehåll

Farleder

Trafikledsverket ansvarar för en stor del av farlederna och kanalerna i Finland. Behoven hos både handelssjöfarten och den övriga sjötrafiken beaktas i underhållet och utvecklingen av dem.

Finsk skärgård: ett gammalt trähus på toppen av en liten ö och en sjöskylt på baksidan av huset.

Trafikledsverket underhåller sammanlagt något under 8 300 km kustleder och 8 000 km insjöleder. Trafikledsverket underhåller sammanlagt ca 16 200 km farleder, varav handelssjöfartens farleder utgör närmare 4 000 km.

Allt som allt finns det i Finland ca 20 000 km sådana allmänna farleder som är utmärkta på sjökorten. Antalet säkerhetsanordningar (bl.a. fyrar, bojar, prickar och ensmärken) uppgår till drygt 34 000. Trafikledsverket sköter ca två tredjedelar dvs. 25 700 säkerhetsanordningar för sjöfarten. Utöver Saima kanal, som förbinder sjön Saimen med Finska viken omfattar nätverket av farleder 31 andra slusskanaler.