Hoppa till innehåll

Tilläggsuppgifter

NTM-centralen i Egentliga Finland

Broingenjör

Ari Salo

  • 0295 022 830

NTM-centralen i Egentliga Finland
Lv 180 Kurkela-Kustö vägplan

projektchef

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

Vägplaneringen för lv 180 Kustö sund bro

Vägprojekt Under planering Egentliga Finland

Aktuellt

Vägplanen för Lv 180 Kustöbron är offentligt framlagd under tiden 13.7.2022 – 12.8.2022 i NTM-centralens informationsnät:

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Kustö sund blev färdig 1958. Som en del av beredningen av vägplanen för projektet Kurkela-Kustö gjordes 2020 en specialgranskning av Kustö sund bro. Målet var att utreda behovet av att reparera eller förnya bron i samband med genomförandet av projektet Kurkela-Kustö. Vid specialgranskningen rekommenderades att bron förnyas inom 3-6 år samt att man kontinuerligt följer rörelserna i brons konstruktioner och genomför jordmånsundersökningar för att kunna göra stabilitetsberäkningar för bron. 
 
I bankarna och mellanstöden på den nuvarande bron har man sommaren 2021 installerat automatiska övervakningsanordningar med hjälp av vilka man följer eventuella rörelser i marken och bron. Utifrån resultaten bedöms tidtabellen för förnyandet av bron. Hittills har det inte framkommit något alarmerande i resultaten. Det är möjligt att den nya Kustö sund bron kommer att byggas samtidigt med broarna i Rävsundet och Hessund. Det tar dock betydligt mindre tid att bygga Kustö sund bro än att bygga broarna i Rävsundet och Hessund.

Utarbentandet av en vägplan

Man har beslutat att utarbeta en egen vägplan för Kustö sund bro. Det kommer också att ordnas ett separat möte för allmänheten om vägplanen för Kustö sund bro. Genom att göra upp en snabbare vägplan förbereder man sig på att förnya bron med en snabbare tidtabell än det övriga projektet. Målet är att vägplanen för Kustö sund bro ska vara klar för godkännande i början av 2022. Vid sidan av vägplanen utarbetas också en byggnadsplan för den nya bron. Man har gjort jordmånsundersökningar i området inför planeringen av den nya bron och vägarrangemangen.

Byggande

Byggtiden för Kustö sund bro är cirka ett år. Den nya bron byggs på den nuvarande platsen och dess fria höjd kommer att vara minst densamma som i den nuvarande bron. Den nya bron blir något bredare för att göra gång- och cykelvägen bredare och säkrare. Man strävar också efter att göra bron längre så att friluftsleden i den norra ändan av bron i riktning mot stranden kan användas i allt större grad. Under den nya brons byggnadstid byggs en reservbro bredvid den nuvarande bron. Brons bärighet kommer att vara minst densamma som bärigheten för den nuvarande Rävsundsbron. Reservbron kommer att ha två filer och den har en separat gång- och cykelväg. Som det ser ut nu kommer Kustö sund bro att förnyas med en öronmärkt finansiering av bastrafikledshållningen för reparationer av medelstora broar.