Hoppa till innehåll

Joensuu kanal

Joensuu kanals fjärrstyrningscentral
Användningen av Pielisjoki kanaler (Joensuu, Kuurna och Kaltimo) samt de rörliga broarna (7) manövreras från Joensuu kanals fjärrstyrningscentral.

Den fria höjden i Pielisjoki från Pyhäselkä till Pielinen är 12,0 m, men vid den fasta bron i Kaltimo kanal är den fria höjden 10,5 m.

Joensuu kanals fjärrstyrningscentral lyssnar på VHF-kanalerna 16 och 11. Anropet för rörliga broar och kanaler i Pielisjoki görs på VHF-kanalen 11 (eller 16), t.ex. landsvägsbron i Kaltimo eller Kuurna kanal.

Fri höjd för broarna i Pielisjoki

Joensuu:
Ylisoutaja 3,4 m, rörlig
Suvantobron, 7,0 m, rörlig.
Kanalbron, 2,5 m, rörlig
Sirkkala 3,0 m, rörlig
Järnvägsbron, 4,0 m, rörlig
Pekkala landsvägsbro, 12,0 m, fast

Kontiolahti:
Kuurna kanalbro, 1,8 m, rörlig

Eno:
Kaltimo kanalbro, 10,5 m, fast
Kaltimo landsvägsbro, 1,8 m, rörlig, fast del 2,5 m
Uimasalmi landsvägs-/järnvägsbro, 2,0, rörlig, fast del 2,5 m
Ahveninen landsvägsbro, 12,0 m, fast
De rörliga broarna öppnas vid behov under fjärrstyrningscentralens öppettider. Öppningen av järnvägsbroarna begränsas av järnvägstrafiken.

Fjärrstyrningscentralens journummer och kanalernas öppettider finns under rubriken: Öppettider. Instruktioner och öppettider finns till påseende på kanalernas och de rörliga broarnas anslagstavlor.

Joensuu kanal

Vuoksens vattendrag
rutten Joensuu-Nurmes
Sjökort: R273

Tillåtna fartygsmått
160,0 x 11,8 x 2,4 x 12,0 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)
Den 250 m långa kanalen byggdes 1876–77 och förnyades 1971–73. Den rörliga bron som korsar kanalen har en fri höjd på 2,5 m.

Förtöjning: Pollare på slussplanen.
Service: Gästbryggor finns i närheten, stadens centrum.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 0,5 m

Användningen av kanalen manövreras från den angränsande fjärrstyrningscentralen. VHF-anrop via kanal 11 (eller 16), Joensuu kanal.

Det är möjligt att färdas genom kanalen med självbetjäning om kanalbron inte behöver öppnas. När man kommer nerifrån ska man köra till området mellan bron och den övre porten. Startsnöret för självbetjäningen finns till höger i förhållande till färdriktningen i både övre och nedre kanalen. Anvisningar och öppettider finns på anslagstavlan.

Flottningssluss, flottningen medströms sker så att övre och nedre porten är öppna samtidigt. Se upp för timmerbuntar. Om du anländer till en sluss när flottning pågår ska du följa trafikljusen och kontakta driftspersonalen för att få anvisningar om en säker väntplats.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4154, 0295 34 4155

Kanalerna och de rörliga broarna manövreras från Joensuu kanals fjärrstyrningscentral.

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–23
Juli: klockan 7–23
Augusti: klockan 7–23
September: klockan 7–18
Oktober:  7–17