Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Enskilda väger

Busshållplatsmaterial

Materialet för kollektivtrafikens hållplatser är en heltäckande beskrivning av hållplatserna i landsvägs- och gatunätet. Dessutom ingår så kallade hållplatser utanför väggeometrin, till exempel på hotellgårdar. De behöriga myndigheterna, såsom HRT, Föli, NTM-centralerna och kommunerna ansvarar för underhållet av materialet.

Busshållplats

Anvisningar för underhåll av hållplatsmaterial finns här.

Hållplatsmaterialets publikationsformer

1. Det mest omfattande och aktuella hållplatsmaterialet kan laddas ner via Trafikledsverkets observations- och laddningstjänst Oskari, under punkten Fritt valbara-Kartplan-Kollektivtrafik-Hållplats för kollektivtrafik. Materialet innehåller egenskapsuppgifter som underhålls i Digiroad, inklusive uppgifter om utrustning som är viktiga för passagerarinformationen, såsom hållplatser med tak och tillgänglighetsuppgifter. Materialet uppdateras dagligen i distributionstjänsten. 

2. Hållplatsmaterialet Pysakit.zip i GTFS-format i koordinatsystemet WGS84 kan laddas ner här. Det nyaste materialet publiceras varje vecka.

3. Material för GTFS-hållplatser med kommunkod, som skräddarsytts för Waltti-systemet, finns här. Kommunkoden har lagts till i stop_DESC-fältet. Det nyaste materialet uppdateras på sidan varje morgon. 

4. Hållplatsmaterialet kan laddas ner via Digiroad-distributionen i shp.- och geopackage-format. Hållplatsernas situation representerar datumet för löskopplingen av materialet i paketet och är inte den mest aktuella löskopplingen av hållplatser. 

5. Löskoppling av hållplatsmaterial direkt från underhållstjänsten publiceras en gång i veckan i tabellform (csv), måndagar på denna sida. Från materialet har de uppgifter gallrats som inte uppdateras i Traficoms trafiktillståndssystem, dvs. Vallu. Detta gäller vissa egenskapsuppgifter om hållplatserna.

Egenskapsuppgifter för löskoppling

I nedanstående lista finns de kolumner i csv-filen för vilka det för närvarande produceras material. Av dataskyddsskäl syns inga användarnamn längre i csv-exporten av hållplatser. Fältet MODIFIED_BY har avlägsnats ur materialet. 

Hållplatsmaterialets egenskapsuppgifter:

Egenskapsuppgifter för löskoppling av hållplatsmaterial

Egenskapsuppgift

CSV

Förklaring

Riksomfattande ID

Stop_ID

Riksomfattande kod.

Digiroad genererar koden när hållplatsen skapas.

Administratörens kod

Admin_STOP_ID

Administratörens kod

Passagerarkod

STOP_CODE

Hållplatsens beteckning för resenärerna

Namnet på finska

NAME_FI

Hållplatsens namn på finska

Namnet på svenska

NAME_SV

Hållplatsens namn på svenska

Koordinat X

COORDINATE_X

X-koordinaten för vägens mittlinje

Stället i koordinatsystemet EUREF FIN ETRS89-TM35FIN,

där hållplatsen finns i Digiroad-databasen.

Koordinat Y

COORDINATE_Y

Y-koordinaten för vägens mittlinje

Stället i koordinatsystemet EUREF FIN ETRS89-TM35FIN,

där hållplatsen finns i Digiroad-databasen.

Hållplatsens adress

ADDRESS

Hållplatsens adress (produceras inte för närvarande)

Vägnummer

ROAD_NUMBER

Hållplatsens vägnummer (produceras inte för närvarande)

Trafikeringsbäring

BEARING

Trafikeringsriktning. Norr är noll grader,

hela varvet medsols 360 grader. Beräknas från väggeometrin

i samband med losskopplingen.

Beskrivning av trafikeringsbäringen

BEARING_DESCRIPTION

Norr, öst, syd eller väst. Beräknas från trafikeringsbäringen.

Beskrivning av trafikeringsbäringen

DIRECTION

Fri beskrivning av trafikeringsriktningen

Typ (lokaltrafik)

LOCAL_BUS

0 eller 1

Typ (fjärrtrafik)

EXPRESS_BUS

0 eller 1

Typ (expresstur)

NON_STOP_EXPRESS_BUS

0 eller 1

Typ (virtuell hållplats)

VIRTUAL_STOP

0 eller 1

Utrustning

EQUIPMENTS

Mer information om hållplatsens utrustning: Tidtabell, Skyddstak, Reklamtak,

Bänk, Cykelställ, Elektronisk tidtabellsskärm, Belysning

Tilläggsuppgifter om infartsparkering

REACHABILITY

Antalet infartsparkeringsplatser och ytterligare information

Tillgänglighet för rörelsehindrade personer

SPECIAL_NEEDS

Tillgänglighetsuppgifter

Senast ändrad

MODIFIED_TIMESTAMP

Redigeringstidpunkt för uppgiften

Första giltighetsdatum

VALID_FROM

Hållplatsens första giltighetsdatum

Sista giltighetsdatum

VALID_TO

Hållplatsens sista giltighetsdatum

Administratör

ADMINISTRATOR_CODE

Administrativ myndighet: Kommun, NTM-centralen,

Helsingforsregionens trafik eller Okänd

Kommunnummer

MUNICIPALITY_CODE

Kommunnummer

Kommun

MUNICIPALITY_NAME

Kommunens namn

Ytterligare information

COMMENTS

Offentliga kommentarer

Adress för respons

CONTACT_EMAILS

Kontaktuppgifter för inlämning av tips/ändringar

Livi-kod

LIVI_ID

Trafikverkets identifikationskod

Typ av trafikled

ROAD_TYPE

Typ av trafikled inklusive hållplatsens väggeometri: - 1 landsväg, 2 - gata,

3 - enskild väg, 99 - okänd.

Terminal

TERMINAL_STOP

Betydande centralstation i kommunen eller staden, till exempel

resecentral, terminal, busstation med

 hållplatsplattformar som är viktiga för resenärerna.

Plattformens nummer

PLATFORM_CODE          

Plattformens nummer för hållplatsen

Zoner 

ZONE_ID

Zoninformation för hållplatsen, kan innehålla siffror och

bokstäver

ID för terminalhållplats 

PARENT_STATION 

Riksomfattande ID för terminalhållplats