Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

 • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Busshållplatsmaterial

Materialet för kollektivtrafikens hållplatser är en heltäckande beskrivning av hållplatserna i landsvägs- och gatunätet. Dessutom ingår så kallade hållplatser utanför väggeometrin, till exempel på hotellgårdar. De behöriga myndigheterna, såsom HRT, Föli, NTM-centralerna och kommunerna ansvarar för underhållet av materialet.

Busshållplats

Anvisningar för underhåll av hållplatsmaterial finns här.

Hållplatsmaterialets publikationsformer

1. Det mest omfattande och aktuella hållplatsmaterialet kan laddas ner via Trafikledsverkets Suomen Väylät. Materialet innehåller egenskapsuppgifter som underhålls i Digiroad, inklusive uppgifter om utrustning som är viktiga för passagerarinformationen, såsom hållplatser med tak och tillgänglighetsuppgifter. Materialet uppdateras dagligen i distributionstjänsten. 

2. Hållplatsmaterialet Pysakit.zip i GTFS-format i koordinatsystemet WGS84 kan laddas ner här. Det nyaste materialet publiceras varje vecka.

3. Material för GTFS-hållplatser med kommunkod, som skräddarsytts för Waltti-systemet, finns här. Kommunkoden har lagts till i stop_DESC-fältet. Det nyaste materialet uppdateras på sidan varje morgon. 

4. Hållplatsmaterialet kan laddas ner via Digiroad-distributionen i shp.- och geopackage-format. Hållplatsernas situation representerar datumet för löskopplingen av materialet i paketet och är inte den mest aktuella löskopplingen av hållplatser. 

5. Löskoppling av hållplatsmaterial direkt från underhållstjänsten publiceras en gång i veckan i tabellform (csv), måndagar på denna sida. Från materialet har de uppgifter gallrats som inte uppdateras i Traficoms trafiktillståndssystem, dvs. Vallu. Detta gäller vissa egenskapsuppgifter om hållplatserna.

 

Egenskapsuppgifter för löskoppling

I nedanstående lista finns de kolumner i csv-filen för vilka det för närvarande produceras material. Av dataskyddsskäl syns inga användarnamn längre i csv-exporten av hållplatser. Fältet MODIFIED_BY har avlägsnats ur materialet. 

Egenskapsuppgifter för löskoppling av hållplatsmaterial
 • Egenskapsuppgift

  CSV

  Förklaring

  Riksomfattande ID

  Stop_ID

  Riksomfattande kod.

  Digiroad genererar koden när hållplatsen skapas.

  Administratörens kod

  Admin_STOP_ID

  Administratörens kod

  Passagerarkod

  STOP_CODE

  Hållplatsens beteckning för resenärerna

  Namnet på finska

  NAME_FI

  Hållplatsens namn på finska

  Namnet på svenska

  NAME_SV

  Hållplatsens namn på svenska

  Koordinat X

  COORDINATE_X

  X-koordinaten för vägens mittlinje

  Stället i koordinatsystemet EUREF FIN ETRS89-TM35FIN,

  där hållplatsen finns i Digiroad-databasen.

  Koordinat Y

  COORDINATE_Y

  Y-koordinaten för vägens mittlinje

  Stället i koordinatsystemet EUREF FIN ETRS89-TM35FIN,

  där hållplatsen finns i Digiroad-databasen.

  Hållplatsens adress

  ADDRESS

  Hållplatsens adress (produceras inte för närvarande)

  Vägnummer

  ROAD_NUMBER

  Hållplatsens vägnummer (produceras inte för närvarande)

  Trafikeringsbäring

  BEARING

  Trafikeringsriktning. Norr är noll grader,

  hela varvet medsols 360 grader. Beräknas från väggeometrin

  i samband med losskopplingen.

  Beskrivning av trafikeringsbäringen

  BEARING_DESCRIPTION

  Norr, öst, syd eller väst. Beräknas från trafikeringsbäringen.

  Beskrivning av trafikeringsbäringen

  DIRECTION

  Fri beskrivning av trafikeringsriktningen

  Typ (lokaltrafik)

  LOCAL_BUS

  0 eller 1

  Typ (fjärrtrafik)

  EXPRESS_BUS

  0 eller 1

  Typ (expresstur)

  NON_STOP_EXPRESS_BUS

  0 eller 1

  Typ (virtuell hållplats)

  VIRTUAL_STOP

  0 eller 1

  Utrustning

  EQUIPMENTS

  Mer information om hållplatsens utrustning: Tidtabell, Skyddstak, Reklamtak,

  Bänk, Cykelställ, Elektronisk tidtabellsskärm, Belysning

  Tilläggsuppgifter om infartsparkering

  REACHABILITY

  Antalet infartsparkeringsplatser och ytterligare information

  Tillgänglighet för rörelsehindrade personer

  SPECIAL_NEEDS

  Tillgänglighetsuppgifter

  Senast ändrad

  MODIFIED_TIMESTAMP

  Redigeringstidpunkt för uppgiften

  Första giltighetsdatum

  VALID_FROM

  Hållplatsens första giltighetsdatum

  Sista giltighetsdatum

  VALID_TO

  Hållplatsens sista giltighetsdatum

  Administratör

  ADMINISTRATOR_CODE

  Administrativ myndighet: Kommun, NTM-centralen,

  Helsingforsregionens trafik eller Okänd

  Kommunnummer

  MUNICIPALITY_CODE

  Kommunnummer

  Kommun

  MUNICIPALITY_NAME

  Kommunens namn

  Ytterligare information

  COMMENTS

  Offentliga kommentarer

  Adress för respons

  CONTACT_EMAILS

  Kontaktuppgifter för inlämning av tips/ändringar

  Livi-kod

  LIVI_ID

  Trafikverkets identifikationskod

  Typ av trafikled

  ROAD_TYPE

  Typ av trafikled inklusive hållplatsens väggeometri: - 1 landsväg, 2 - gata,

  3 - enskild väg, 99 - okänd.

  Terminal

  TERMINAL_STOP

  Betydande centralstation i kommunen eller staden, till exempel

  resecentral, terminal, busstation med

   hållplatsplattformar som är viktiga för resenärerna.

  Plattformens nummer

  PLATFORM_CODE          

  Plattformens nummer för hållplatsen

  Zoner 

  ZONE_ID

  Zoninformation för hållplatsen, kan innehålla siffror och

  bokstäver

  ID för terminalhållplats 

  PARENT_STATION 

  Riksomfattande ID för terminalhållplats