Hoppa till innehåll

Att färdas i farleder

Trafikering och lotsning i Saima kanal

Trafikverkets farledsenhet i Villmanstrand ger information om trafikeringen i Saima kanal och i Saimen. I kanalen har alla fartyg lotsplikt, med undantag av fartyg med en längd under 25 meter. 

Trafikering i Saima kanal
Lotsning i Saima kanal och i Saimen

Principerna om leddjupgåendet i farlederna

Denna anvisning om sättet att redovisa leddjupgåendet i farlederna publicerad av Trafikverket innehåller begreppen med anknytning till farledsdjup, principerna för tolkning av begreppen, uppskattningen av den djupmarginal som krävs samt redovisandet av farledsdjupen i sjökorten.

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Med hjälp av kalkylprogrammet kan squat dvs. fartygets sättning som funktion av dess fart räknas ut i önskat tvärsnitt av farleden. Programmet lämpar sig bäst för öppet vatten.

Squat beräkning

Tillgänglighetsutlåtande av squat beräkning

Trafikverkets anvisningar för sjöfarande

1.6.2015 Trafikverkets föreskrift om utmärkning av allmänna farleder

1.6.2015 Säkerhetsanordningar som används för utmärkning av enskild farled

31.10.2011 Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

31.10.2011 Begrepp med anknytning till farlederna

4/20.10.2009 Överföring av Telemedical Assistance Service (TMAS) till sjöräddningens ledningscentraler

3/20.10.2009 Ändringar i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

2/6.3.2009 Nya bestämmelser om system för långväga identifiering och spårning av fartyg (LRIT) samt godkända programvaruleverantörer

9/20.11.2008 Maritime Assistance Service (MAS) -funktionerna överflyttas till Åbo sjöräddningscentral (MRCC Turku)

14/20.12.2005 Anvisningar om tillämpning av de finsk-svenska isklassbestämmelserna

11/30.9.2005 Lagstiftningen om fartygstrafikservice

2/20.1.2004 Höjning av bisyssloarvodena

13/31.12.2003 Statistik över sjötransporter och formulär för insamling av uppgifter om utrikes sjötransporter

15/27.11.2002 Lagstiftningen om kanalavgifter