Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

Gång- och cykellederna på Skolgatans underfartsbro tas i bruk under sommaren

Trafikarrangemangen på Skolgatans underfartsbro ändras fredagen den 10 maj, då även gång- och cykellederna öppnas. Dessutom tas det tredje bilkörfältet i bruk igen fredagen den 17 maj. Arrangemangen gäller fram till hösten.

Byggnadsarbetet fortsätter dock under sommaren och på grund av det kan det förekomma tillfälliga stängningar av körfälten. Man strävar efter att genomföra dessa utanför rusningstiderna.

Av säkerhetsskäl förblir hastighetsbegränsningen 20 kilometer i timmen i området. Brons undergångshöjd förblir 3,4 meter.

 

Uraputki blir mindre

Från och med måndagen den 18 mars 2024 minskar underfarten Uraputki till cirka 2,5 meter både i fråga om bredd och höjd. Orsaken är att arbetet med att bygga den nya underfartsbron över Uraputki inleds.

Vägen genom underfarten kommer att återställas i juni.

Fotgängare och cyklister ombeds sakta ner farten vid Uraputki och röra sig försiktigare än tidigare.

 

Rivningen av Skolgatans underfartsbro inleds

De nya trafikarrangemangen på Skolgatans underfartsbro inleds 8.11.2023.  Omvägen för fotgängare och cyklister går längs Parkgatan, Bangårdsgat och Humlegårdsbron samt Spegelparken. Brons höjdbegränsning är 3,4 meter fram till arbetet är slutfört.

 

Höjdbegränsningen på Nummis underfartsbro sänks till 4,3 meter

På Nummis underfartsbro ska en gjutställning byggas, och därför sänks höjdbegränsningen till 4,3 meter från och med den 18.12. De förberedande arbetena utförs utanför rusningstiderna. Förhandstrafikmärken kommer att sättas upp längs sidan av gatan i båda riktningarna och på brons ställning. 

För att trygga säkerheten är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen.

Den nya underfartsbron blir färdig i maj 2024 och samtidigt höjs den fria höjden från byggtidens 4,3 meter till 4,6 meter som tidigare.

Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter, varvid trafiken kan bli överbelastad. Vi beklagar de trafikstockningar som arbetet orsakar och tackar bilisterna för deras tålamod.

 


Tillfällig biltågsstation och passagerarplattform på bangården i Åbo 22.5.2022

Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan den 21 maj som en del av projektet Kuppis–Åbo. Från och med den 22 maj bör fordonstrafiken använda den tillfälliga biltågsstationen. En del tåg som kommer från Toijala anländer till den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan.
 

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.