Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

Två filer stängda på Helsingforsgatan fr.o.m. 12.6.
På Helsingforsgatan mellan Lonttisvägen och Aningaisbron görs avlopps- och vattenledningsarbeten från och med den 12 juni. Arbetet tar cirka två veckor. Under arbetets gång är de två körfälten på Helsingforsgatan stängda och körhastigheten sänkts till 30 km/h. 

Tillfällig biltågsstation och passagerarplattform på bangården i Åbo 22.5.2022
Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan den 21 maj som en del av projektet Kuppis–Åbo. Från och med den 22 maj bör fordonstrafiken använda den tillfälliga biltågsstationen. En del tåg som kommer från Toijala anländer till den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan.

Airikkigatan delvis stängd 1.4.2022
På Airikkigatan stängs delen i riktning mot tågbanan mellan Alfågelgatan och Måsgatan med början 1 april. Varaktigheten för arrangemanget preciseras senare. 

Virusmäkivägen delvis avstängd 28.3.–31.7.2022
På Virusmäkivägen repareras bland annat en stödmur och en vattenledning flyttas. Virusmäkivägen kommer att vara avstängd på sträckan mellan Raunistula-avfarten och Virusmäkivägen 4 från 28 mars till 31 juli 2022.  Körning till tomterna vid Urpovägen sker via Terrängvägen. 

Karta ava trafikarrangemang på Virusmäkivägen