Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

Ändringar i gång- och cykelrutterna längs Aura å 
Gång- och cykelrutterna är i bruk fram till sommaren 2024 med undantag av lederna på den nuvarande järnvägsbron och Raunistula bro. Gång- och cykelrutten flyttas från den nuvarande järnvägsbron till Raunistula arbetsbro i början av 2023, när rivningen av järnvägsbron inleds. Gång- och cykeltrafiken från Raunistula arbetsbro dirigeras till Raunistula nya gång- och cykelbro hösten 2023, när bron är färdig. 


Tillfällig biltågsstation och passagerarplattform på bangården i Åbo 22.5.2022
Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan den 21 maj som en del av projektet Kuppis–Åbo. Från och med den 22 maj bör fordonstrafiken använda den tillfälliga biltågsstationen. En del tåg som kommer från Toijala anländer till den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan.

 

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.