Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Enskilda väger

Digiroad – ett nationellt datasystem för väg- och gatunätet

Digiroad är ett öppet och avgiftsfritt nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form.

Bild: tre bilder av Finska sommaren

Digiroad togs i bruk 2004 och möjliggör i dag till exempel utveckling och produktifiering av olika ruttplanerings-, navigations- och turisttjänster samt trafiktelematiska tjänster.

Trafikledsverket ansvarar för informationstjänsten Digiroad. Kommunerna och NTM-centralerna ansvarar för underhållet av uppgifterna i samarbete med Trafikledsverket.

Lagbaserade data

Digiroad grundar sig på lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet samt statsrådets förordning om egenskapsuppgifter som ska lagras i ett datasystem för väg- och gatunätet (997/2003).

Trafikledsverket äger informationssystemet Digiroad och ansvarar för dess funktion och utveckling samt för utlämnandet av uppgifter genom beslut av kommunikationsministeriet. Digiroad-operatören fungerar som huvudanvändare av systemet och underhåller materialet samt stöder olika parter inom Digiroad. Operatörstjänsten sköts för närvarande av CGI Suomi Oy.

Ansvar för underhåll av materialet

Ansvaret för underhållet av uppgifterna i Digiroad har delats för att Digiroad ska innehålla den bästa och mest aktuella informationen om väg- och gatunätet. Organisationer som underhåller uppgifterna är Lantmäteriverket, Trafikledsverket, kommunerna och behöriga myndigheter (t.ex. HRT och Föli). 

Digiroad nyheter och aktualiteter