Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Digiroad – ett nationellt datasystem för väg- och gatunätet

Digiroad är ett öppet och avgiftsfritt nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form.

Digiroad tar emot privata vägmeddelanden från myndigheter. Deklarationen kan göras online med  VYYTI-blankett.

Väglagets kontaktuppgifter: Med detta formulär kan du meddela väglagets kontaktuppgifter till Lantmäteriverket.