Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Användningsvillkor

För Trafikledsverkets öppna data gäller användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande -licensen.

Användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande förutsätter att datamaterialets källa nämns på det sätt som licensgivaren förutsätter.

Anvisningar för att namnge källan

Enligt användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande ska datamaterialets källa namnges på det sätt som licensgivaren förutsätter. Detta betyder i praktiken att man, när man delar vidare det material som användarlicensen omfattar, ska förse materialet med namnet på dem som skapat materialet eller andra instanser som framgår av användarlicensen på ett rimligt sätt som licensbeviljaren kräver. Dessa uppgifter kan förutom eller i stället för namnet innehålla till exempel en pseudonym eller ett varumärke.

 

 

 

Trafikledsverket förutsätter att man vid namngivningen iakttar följande praxis:

  • Upphovsrättsbeteckningen (copyright notice) som ingår i materialet ska bevaras på det sätt som framgår av användarlicensen. I upphovsrättsbeteckningen kan det också finnas uppgifter om publiceringstidpunkten och numret på den aktuella versionen samt utgivarens namn och andra uppgifter som är väsentliga för att man ska kunna identifiera data.

  • De vanliga ansvarsfrihetsvillkoren som ingår i materialet ska bibehållas på det sätt som framgår av användarlicensen. I källuppgifterna ska finnas en hyperlänk till det ursprungliga materialets webbsidor, om det är tekniskt möjligt.

  • Om materialet har bearbetats måste man förse det med en beteckning att så har gjorts och förse det bearbetade materialet med en hyperlänk till det ursprungliga, obearbetade materialet.

  • Materialet ska förses med en beteckning om licensen att använda Creative Commons Erkännande 4.0 och en hyperlänk till användarlicensen.

Trafikledsverket kan alltid begära att namnuppgifterna och upphovsrättsbeteckningen tas bort inom ramen för vad som är möjligt.

 

Exempel på namngivning

Exempel 1: Digiroadmaterialet används som en del av en tryckt publikation. I anknytning till det Digiroadmaterial som används i publikationen ska följande text läggas till:

Källa: Digiroad, Trafikverket. Materialet har laddats ner från Trafiknedsverkets Nedladdnings- och visningstjänst 01.06.2015 med licensen CC 4.0  BY.

Exempel 2: Data gällande vattenfarleder genom gnänssnitt samt publicering via en annan nättjänst. I nättjänsten bör det för användaren framgå följande text:

Källa: Trafikledsverket / nedladdningstjänst, licens CC 4.0 BY

Närmare anvisningar för hur beteckningarna ska göras finns på Creative Commons webbsidor.

Gamla användarlicenser och deras tillämpning

Trafikledsverket hade fram till 2014 i bruk en licens för Trafikledsverkets öppna datamaterial (på finska). Den gäller fortfarande som användningsvillkor för material som den hade fastställts för vid tidpunkten för nedladdningen. Trafikledsverket beviljar dem som utnyttjar materialet rätt att, på det material som laddats ned med licensen för Trafikledsverkets öppna datamaterial, tillämpa användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande utan att materialet behöver laddas ner på nytt.

 

Material av andra dataproducenter

Trafikledsverket har skaffat licenser för användning av utomstående dataproducenter. Trafikledsverket kan överlämna sådan data till en tredje part för bruk i sådana fall då uppdraget görs genom Trafikledsverkets beställning.

Trafikledsverket kräver en skriftlig överenskommelse för bruk där följande bör framgå:

  • datan används endast för det beställda uppdraget
  • datans användarlicens följs
  • datan förstörs efter uppdraget

Det krävs en underskrift av den beställande parten för de skrifliga överenskommelserna gällande bruk av utomstående dataproducenter.