Hoppa till innehåll

Förmedlingstjänst för öppna data och Tjänsteplattform för publikationer

Tillgänglighetsutlåtande

Trafikledsverket åtar sig att göra Förmedlingstjänst för öppna data och Tjänsteplattform för publikationer tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Förmedlingstjänst för öppna data och Tjänsteplattform för publikationer.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är delvis förenlig med kraven på WCAG 2.1 A- och AA-nivå, till följd av de exempel på bristande förenlighet som förtecknas nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:
Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Sidstrukturen

 • Tjänsten är en ensidig webbapplikation, vilket betyder att när man byter vy, flyttas inte fokuset på ett konsekvent sätt för användare med skärmläsare och tangentbord (WCAG 2.4.3). En skärmläsare får inte heller någon slags feedback om att vyn ändras (WCAG 4.1.3).
 • Om man förstorar textstorleken till 200 % eller ändrar texternas mellanrum, kan en del av innehållet överlappa på ett otydligt sätt. (WCAG 1.4.4, 1.4.12) 
 • Det finns följande brister på tillgängligheten inom tjänstens tabellstrukturer:
  - Det är inte tydligt för användare av skärmläsare hur man använder verktygen för att ordna tabellens kolumner (WCAG 4.1.2).
  - Medan man laddar innehållet är textstycket ”Laddar”  inte läsbar för en skärmläsare och man får heller ingen motsvarande feedback (WCAG 1.3.1, 4.1.3). Därtill, är textstycket på annat språk än huvudsakliga språket av gränssnittet, vilket borde ha angetts i koden.  (WCAG 3.1.2).
  - När tabellen är tom, elementet “Inga synliga rader” går inte att nå med en skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

Mobilgränssnittet

 • De flesta av ikonerna har en “tom” fokus med en mobila skärmläsare (iOS VoiceOver). Antigen borde ikonerna ha alternativa texter eller det borde vara möjligt att hoppa över dom med en skärmläsare (WCAG 1.1.1).
 • En mobila skärmläsare (iOS VoiceOver) känner inte igen tjänstens tabeller som tabeller (WCAG 1.3.1). Dessutom får man ingen feedback när man ändrar ordning på en tabell med en skärmläsare (WCAG 4.1.3).

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 29:e juni 2021.

Beskrivningen baserar sig på en utvärdering av tredje part om ifall webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Beskrivningen granskades senast 31.8.2021.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot feedback om tillgängligheten på denna webbplats.

Du kan begära information eller tjänster i tillgängligt format till den del tillgänglighetskraven inte uppfylls via den här responsprocessen.

Du kan kontakta Trafikledsverket på följande sätt:
Telefon: 0295 34 3000 (vardagar kl. 8.00–16.15)
E-post: [email protected]

Vi försöker besvara responsen utan dröjsmål, senast inom två veckor från kontakt.

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
[email protected]
Telefonnummer växeln 0295 016 000