Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Projektchef

Jukka Hietaniemi

  • 0295 34 3513

Projektingenjör

Marja Wuori

  • 029 534 3834

Ytterligare information

Rv 1 Kyrkträsk

Bakgrund till projektet

Riksväg 1 är livligt trafikerad i Kyrkträsk i Esbo. Trafikmängden uppgår till cirka 55 000 fordon/dygn. Sättningen i vägen svämmar lätt över på våren och vid störtregn. Vattnet som blir kvar på vägen orsakar köer och utgör en risk för trafiksäkerheten.

Vägen har satt sig ungefär en meter från nivån när den byggdes.

Projektets mål

I projektet höjs vägen till sin tidigare nivå på en cirka 650 meter lång sträcka. Samtidigt förbättras bullerskyddet vid småhusområdet i Gloms genom att man bygger bullerplank på en cirka 600 meter lång sträcka på båda sidorna om vägen. Också Kyrkträsks bro och Kasabergets underfart, som finns i varsin ände av projektområdet, repareras som en del av projektet.

Som en del av projektet byggs Grannasbackasbrons överfart och ett parkstråk som leder till den.

NTM-centralen reparerar dessutom fyra broar på riksväg 1 i Esbo 2017.

Kostnader och tidsplan för projektet

Rv 1 i Kyrkträsk börjar förbättras i mars 2017. På motorvägen utförs arbetena främst i april - november 2017 och april - november 2018. Arbetet blir klart i november 2018. Kostnaderna för projektet uppgår till 12 miljoner euro. Projektet finansieras från programmet för att minska reparationsskulden på trafikleder och broreparationernas andel från anslagen för bastrafikledshållning.

Esbo stad svarar för byggkostnaderna för överfarten och parkstråket.