Hoppa till innehåll

Mänskliga och organisatoriska faktorer (HOF)

Trafikledsverkets mål är en positiv spiral av framgångar och en verksamhetskultur som stärker säkerheten. Framgång föder framgång!

De mänskliga faktorerna har en mycket central roll för att trafikledshållningen ska lyckas. Nycklarna till framgång och misslyckanden är hur väl vi förstår arbetet med tanke på individen, gruppen, uppgifterna och organisationen. När man planerar en ny arbetsmetod eller när man arbetar i en situation som avviker från det normala är det skäl att granska frågan ur flera synvinklar.

Att synliggöra mänskliga och organisatoriska faktorer är inte någon hemlig vetenskap, utan kompetens som vi medvetet utvecklar och som vi erbjuder utbildning och verktyg för.

 

HOF i anvisningar och metoder

Trafikledsverket gör beaktandet av mänskliga och organisatoriska faktorer (HOF) till en starkare del av verksamhetskulturen, särskilt i fråga om förfaranden för riskhantering och säkerhetsincidenter. I praktiken innebär detta att anvisningarna och verktygen uppdateras så att de styr personalen till att systematiskt beakta mänskliga och organisatoriska faktorer.

Följande anvisningar har uppdaterats från början av 2021:

•    Riskhantering i farledshållningen, anvisning 50/2020 (på finska)
•    Anvisning om metoder för riskhantering, anvisning 52/2020 (på finska)
•    Riskhantering i järnvägssystem enligt förordningen om en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning, anvisning 52/2020 (på finska)
•    Anmälan om och hantering av säkerhetsincidenter, anvisning 57/2020 (på finska)
•    Handbok om säkerhetsförfaranden i farledsprojekt, Trafikledsverkets anvisningar 58/2020 (på finska)

Trafikledsverkets informationssystem för säkerhetsincidenter och riskhantering (TURI) har utökats med en teknisk egenskap. Denna egenskap gör det möjligt att dokumentera de HOF-faktorer som påverkat händelsen som en del av analysen av säkerhetsincidenten samt att djupare identifiera de HOF-faktorer som ligger bakom riskorsakerna som en del av riskbedömningen. Vad gäller säkerhetsincidenter blir avsnittet obligatoriskt för allvarliga incidenter som rör järnvägssäkerheten. 


HOF-utbildning och kommunikation

Beaktandet av HOF-faktorer i verksamheten kräver medveten verksamhet och aktivitet. Därför vill vi säkerställa kompetensen inom HOF som en del av riskhanteringen och hanteringen av säkerhetsincidenter, som vi stöder både genom riktad kommunikation och genom utbildning.

Trafikledsverket har publicerat webbkurser som fokuserar på HOF-faktorer. Kurserna är fritt tillgängliga i Eerokki för serviceproducenterna.

HOF-kursutbudet består av en grundkurs och två fördjupade kurser.

HOF-grundkurs – denna grundkurs är öppen för alla och den behandlar mänskliga och organisatoriska faktorer i trafikledshållningen; vilka de är, vem de gäller, varför man talar om dem och hur de syns i vardagen.

HOF-riskhantering –  denna webbkurs ger beredskap att hantera mänskliga och organisatoriska faktorer som en del av riskhanteringsprocessen i Trafikledsverkets verksamhetsmiljö.

Anmälan och hantering av HOF-incidenter – denna webbkurs ger beredskap att beakta HOF-faktorer som en del av processen för hantering av säkerhetsincidenter i Trafikledsverkets verksamhetsmiljö.

Om du ännu inte har koder till Eerokki kan du skapa dem samtidigt som du loggar in till kursen.