Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

PROJEKTCHEF

Juha Sillanpää

 • 029 534 3608
 • juha.sillanpää@vayla.fi

Trafikledsverket

PROJEKTINGENJÖR

Mervi Kulha

 • 0295 34 3393

E18 Åbo ringväg

Vägprojekt Pågående

Åbo ringväg (stamväg 40) är en del av den livligt trafikerade E18-vägen. I projektet avlägsnas plankorsningarna på vägavsnittet mellan Kausela och Kirismäki och vägavsnittet görs fyrfiligt. Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt medför nya möjligheter att utveckla regionens näringsliv och planera markanvändningen.

 • Vägplan år 2018
 • Byggande 1. fasen år 2019-2021
 • Byggande 2. fasen år 2020-2023
 • Projektet färdigt år 2023

Basinformation om projektet


Tidsplan
2019-2023
Partners
huvudentreprenör Destia Oy och Kreate Oy
Kostnader
98 000 000€
Projektansvariga
Trafikledsverket, S:t Karins, Lundo
Mål
 • Förbättrande av trafiksäkerheten och trafikens smidighet på Åbo ringväg och riksväg 10
 • Ringvägen görs fyrfilig och hastigheten på det fyrfiliga avsnittet ökar till 100 km/h
 • Förbättrande av gång- och cykelrutter samt kollektivtrafikens förbindelser på riksväg 10
 • Förbättrande av bullerskyddet vid de vägavsnitt som ska förbättras
 • Boendesäkerheten och -hälsan, trafiksäkerheten samt de värdefulla natur-, organism- och fornminnesobjekten på området beaktas under arbetet

E18 Förbättring av avsnittet Kausela–Kirismäki

Den livligt trafikerade ringvägen (13 500 bilar/dygn) är mycket viktig för trafiksystemet på sydvästkusten, områdets invånare, näringslivet och logistiken i hela södra Finland. Förbättringsarbetet kommer att leda till att hastighetsbegränsningen på det fyrfiliga avsnittet ökar till 100 km/h.

I den första fasen, som inleddes våren 2019, fokuserade man på vägavsnittet mellan Pukkila och Kirismäki och på avsnittet ringvägen–Tammitie på riksväg 10. Arbetet slutfördes 2021. I den andra fasen, som inleddes sommaren 2020, koncentreras arbetet till avsnittet Kausela–Pukkila och avsnittet mellan ringvägen och S:t Karinsvägen på riksväg 10. Arbetet slutförs 2023.

 

Kartbild: E18 Byggandet och förbättringen av Åbo ringväg på avsnittet Kausela–Kirismäki genomförs i två faser. Den första fasen omfattade avsnittet från Pukkila till Kirismäki, inklusive bl.a. de planskilda anslutningarna i Pukkila och Kirismäki samt avsnittet ringvägen–Tammerfors på riksväg 10. Den andra fasen omfattar avsnittet från Kausela till Pukkila, inklusive de planskilda anslutningarna i Kausela och Tuulissuo, samt avsnittet ringvägen–S:t Karinsvägen på riksväg 10 och avsnittet Hadvalantie–Hovimäentie på riksväg 40. På kartan har även Lundo kommuns plan för Avantis planskilda trafikplats märkts ut.

Säkrare och smidigare ringväg

Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare på vägavsnittet, som hela tiden blir livligare och som också belastas av den tunga trafiken till hamnarna i Åbo och Nådendal. De lösningar som byggs inom ramen för projektet underlättar också den tunga trafiken och pendeltrafiken samt minskar belastningen på riksväg 10.

Säkrare leder byggs också för gång- och cykeltrafiken. Parallellvägarna längs ringvägen byggs och förbättras.

Lokala effekter

I och med projektet blir kommunerna invid vägen och deras närmiljö allt mer lockande för boende och etablering av ny företagsverksamhet, eftersom nya och bättre leder ger nya möjligheter att utveckla näringslivet och planera markanvändningen i området.

Bullerskyddet förbättras också vid de vägavsnitt som ska förbättras. Boendesäkerheten och -hälsan, trafiksäkerheten samt de värdefulla natur-, organism- och fornminnesobjekten på området beaktas under arbetet.

Bygg- och förbättringsarbetet sysselsätter också lokalt. I sin helhet är projektet ett framträdande investerings- och utvecklingsprojekt – en positiv och dynamisk signal även till andra delar av Finland.

 

Projektets fortskridande och kostnader

Projektet genomförs av Trafikledsverket. Vägbyggnadsarbetena i första fasen inleddes i mars 2019 och slutfördes 2021.  Arbetet i andra fasen inleddes sommaren 2020 och slutförs 2023.

Kostnadskalkylen för första fasen var 39 miljoner euro, som utöver statsanslaget inkluderar kostnadsandelarna för S:t Karins stad och Lundo kommun. Entreprenör i den första fasen är Destia Oy.

För projektets andra fas har ett anslag på 59 miljoner euro beviljats i statens tilläggsbudget för 2019. Entreprenör i projektets andra fas är Kreate Oy. Tack vare det beviljade anslaget kan projektet slutföras på en gång och Kirismäki planskilda anslutning kunde byggas enligt målbilden.

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för vägplaneringen i Kirismäki planskilda anslutning. Mer information om planeringen av projektet finns på webbplatsen för NTM-centralen i Egentliga Finland.

Aktuellt i projektet