Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

PROJEKTCHEF

Juha Sillanpää

 • 029 534 3608
 • juha.sillanpää@vayla.fi

Trafikledsverket

PROJEKTINGENJÖR

Mervi Kulha

 • 0295 34 3393

E18 Åbo ringväg

Vägprojekt Avslutad

Åbo ringväg (stamväg 40) är en del av den livligt trafikerade E18-vägen. I projektet avlägsnades plankorsningarna på vägavsnittet mellan Kausela och Kirismäki och vägavsnittet gjorde fyrfiligt. Projektet förbättrade trafiksäkerheten och gjorde trafiken smidigare samt medförde nya möjligheter att utveckla regionens näringsliv och planera markanvändningen.

 • Vägplan år 2018
 • Byggande 1. fasen år 2019–2021
 • Byggande 2. fasen år 2020–2022
 • Projektet färdigt år 2022

Basinformation om projektet


Tidsplan
2019–2022
Partners
huvudentreprenör Destia Oy och Kreate Oy
Kostnader
98 000 000€
Projektansvariga
Trafikledsverket, S:t Karins, Lundo
Mål
 • Förbättrande av trafiksäkerheten och trafikens smidighet på Åbo ringväg och riksväg 10
 • Ringvägen görs fyrfilig och hastigheten på det fyrfiliga avsnittet ökar till 100 km/h
 • Förbättrande av gång- och cykelrutter samt kollektivtrafikens förbindelser på riksväg 10
 • Förbättrande av bullerskyddet vid de vägavsnitt som ska förbättras
 • Boendesäkerheten och -hälsan, trafiksäkerheten samt de värdefulla natur-, organism- och fornminnesobjekten på området beaktas under arbetet

E18 Förbättring av avsnittet Kausela–Kirismäki

Den livligt trafikerade ringvägen (13 500 bilar/dygn) är mycket viktig för trafiksystemet på sydvästkusten, områdets invånare, näringslivet och logistiken i hela södra Finland. Förbättringsarbetet har lett till att hastighetsbegränsningen på det fyrfiliga avsnittet ökat till 100 km/h.

I den första fasen, som inleddes våren 2019, fokuserade man på vägavsnittet mellan Pukkila och Kirismäki och på avsnittet ringvägen–Tammitie på riksväg 10. Arbetet slutfördes 2021. I den andra fasen, som inleddes sommaren 2020, koncentrerad arbetet till avsnittet Kausela–Pukkila och avsnittet mellan ringvägen och S:t Karinsvägen på riksväg 10. Arbetet slutfördes  2022.

 

Kartbild: E18 Byggandet och förbättringen av Åbo ringväg på avsnittet Kausela–Kirismäki genomfördes i två faser. Den första fasen omfattade avsnittet från Pukkila till Kirismäki, inklusive bl.a. de planskilda anslutningarna i Pukkila och Kirismäki samt avsnittet ringvägen–Tammerfors på riksväg 10. Den andra fasen omfattade avsnittet från Kausela till Pukkila, inklusive de planskilda anslutningarna i Kausela och Tuulissuo, samt avsnittet ringvägen–S:t Karinsvägen på riksväg 10 och avsnittet Hadvalantie–Hovimäentie på riksväg 40. På kartan har även Lundo kommuns plan för Avantis planskilda trafikplats märkts ut.

Säkrare och smidigare ringväg

Projektet förbättrade trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare på vägavsnittet, som hela tiden blir livligare och som också belastas av den tunga trafiken till hamnarna i Åbo och Nådendal. De lösningar som byggs inom ramen för projektet underlättar också den tunga trafiken och pendeltrafiken samt minskar belastningen på riksväg 10.

Säkrare leder byggdes också för gång- och cykeltrafiken. Parallellvägarna längs ringvägen byggdes och förbättrades.

Lokala effekter

I och med projektet blev kommunerna invid vägen och deras närmiljö allt mer lockande för boende och etablering av ny företagsverksamhet, eftersom nya och bättre leder ger nya möjligheter att utveckla näringslivet och planera markanvändningen i området.

Bullerskyddet förbättrades också vid de vägavsnitt som ska förbättrades. Boendesäkerheten och -hälsan, trafiksäkerheten samt de värdefulla natur-, organism- och fornminnesobjekten på området beaktades under arbetet.

Bygg- och förbättringsarbetet sysselsatte också lokalt. I sin helhet var projektet ett framträdande investerings- och utvecklingsprojekt – en positiv och dynamisk signal även till andra delar av Finland.

 

Projektets fortskridande och kostnader

Projektet genomfördes av Trafikledsverket. Vägbyggnadsarbetena i första fasen inleddes i mars 2019 och slutfördes 2021.  Arbetet i andra fasen inleddes sommaren 2020 och slutfördes vid utgången av 2022.

Kostnadskalkylen för första fasen var 39 miljoner euro, som utöver statsanslaget inkluderar kostnadsandelarna för S:t Karins stad och Lundo kommun. Entreprenör i den första fasen var Destia Oy.

För projektets andra fas beviljade ett anslag på 59 miljoner euro i statens tilläggsbudget för 2019. Entreprenör i projektets andra fas var Kreate Oy. Tack vare det beviljade anslaget kunde projektet slutföras på en gång och Kirismäki planskilda anslutning kunde byggas enligt målbilden.

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för vägplaneringen i Kirismäki planskilda anslutning. Mer information om planeringen av projektet finns på webbplatsen för NTM-centralen i Egentliga Finland.

Aktuellt i projektet