Hoppa till innehåll

Information om webbplatsen

På webbplatsen Vayla.fi finns information om ämbetsverkets tjänster på trafiklederna och du hittar olika informationstjänster.

Webbplatsens innehåll

Dessa är Trafikledsverkets webbplats och Trafikledsverket ansvarar för webbplatsens innehåll. På webbplatsen finns även länkar till andra tjänsteleverantörer, organisationer och samfund. 

Information om trafiklederna

I avsnittet beskrivs de grundläggande uppgifterna om statens trafikleder (vägar, banor och vattenfarleder) som  Trafikledsverket ansvarar för och hurdant trafiksystem det bildar. I avsnittet hittar du även ämbetsverkets öppna data, karttjänst och vägmärken.

Underhåll

Grundläggande uppgifter om sommar- och vinterunderhållet av farledsnätet (vägar, banor och vattenleder) enligt typ av led.

Planering och byggande

I avsnittet presenteras hur farledsprojektens planering framskrider, uppgifterna om planeringsobjekten (projektkorten) samt de farledsprojekt och vägarbeten som NTM-centralen och Trafikledsverket planerar och bygger.

För tjänsteproducenter

Avsnittet För tjänsteproducenter är avsett för dem som rör sig på lederna yrkesmässigt. I avsnittet finns information riktad till tjänsteproducenterna, dvs. upphandlingsprogram, anvisningsförteckningar, kontaktuppgifter samt information om datamaterialet.

Miljö

I delen Miljö presenteras Trafikledsverkets verksamhet i miljöfrågor. Här hittar du även information som gäller buller och vibrationer.

Om oss

I avsnittet Om oss hittar du information om ämbetsverkets uppgifter, organisation och öppna arbetsplatser. Här finns även nyheter, meddelanden och evenemang, kungörelser om farledsprojekt samt kontaktuppgifter och responsmöjligheter.

Respons

Vi tar gärna emot feedback om innehållet på denna webbplats. Du kan ge respons på den här responssidan

Redaktionen för Trafikledsverkets nättjänst

Kommunikationens kontaktuppgifter

Upphovsrättsförklaring

Trafikledsverket har upphovsrätt till denna elektroniska publikation. Trots upphovsrätt är utskrift och kopiering i enlighet med det avsedda syftet med publikationen tillåten. Kopierade texter eller textdelar eller bilder får inte med undantag av korta textcitat användas som delar av andra publikationer eller säljas vidare utan Trafikledsverkets uttryckliga tillstånd. De som behöver material för forskningsrapporter eller andra publikationer inom området uppmanas att kontakta Trafikverket för avtal om text- och bildcitat.

Trafikledsverkets publikationer får inte överföras till andra samfunds eller företags egna externa webbplatser.

Ansvarsutlåtande

Synligheten och korrektheten hos de illustrationer som visas på Trafikledsverkets webbplats påverkas av väder- och enhetsfaktorer samt stabiliteten hos flera elektroniska system. Uppgifterna är inte alltid exakta och uppgifter kan saknas. De visade observationsvärdena baseras på den information som fanns tillgänglig när sidan producerades. Man bör vara redo på att de verkliga förhållandena på vägarna eller farlederna kan avvika från uppgifterna på den här webbplatsen.

Användningen av kakor och uppgifter som samlas in på webbplatsen

Tjänsten använder kakor. En del av kakorna gäller webbplatsens funktioner, andra statistikföringen över hur webbplatsen används.

Användaren kan välja att neka till att ta emot kakor genom att ändra webbläsarens inställningar. Detta kan dock orsaka brister i sidans funktioner.

Allmän statistik samlas in över hur webbplatsen används för utvecklingen av tjänsten. Sådana här uppgifter är webbplatsens besökarantal, vilka sidor som är mest populära, från vilka sidor användaren kommer till tjänsten, de vanligaste sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in är bl.a. klockslag, sidor som används, webbläsartyp, operativsystem som används och bildresolution.

Besökarstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Google Analytics-rapporteringen som använder Google Analytics-programmets kakor och JavaScript-kod. 
Det går även att skicka respons om webbplatsens sidor och berätta hur lätt det var att hitta det innehåll man letade efter. Den sidospecifika responsen fungerar som stöd för utvecklingen av innehållet och besvaras inte.

Registerbeskrivningar 
•    Personregister vayla.fi
•    Datasystembeskrivning enligt offentlighetslagen
Dataskydd
•    Dataskyddet vid Trafikledsverket

Användning av bilderna på Flickr-bildbanken

Trafikledsverket publicerar bilder även på Flickr-bildtjänsten. Äldre bilder som Trafikverket publicerat finns på en annan Flickr-bildtjänst.

Användarrättigheterna till bilderna innehas av Trafikverket. Bilderna kan användas för nyhets- och informationsförmedling. Det är möjligt att använda dem i till exempel utbildningsmaterial och läroböcker.

Bilderna i Flickr-bildbanken kan användas enligt principerna i Creative Commons-licensen (Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin CC BY-NC-SA). Trafikledsverket nämns som bildkälla.
I övriga användningsändamål ber vi dig kontakta [email protected]

I samband med publiceringen av bilden ska användarrättighetens innehavare nämnas. Bilderna får inte användas på ett olämpligt sätt eller i strid med god sed eller för marknadsförings- och reklamändamål eller andra kommersiella ändamål.

Vägmärkesbilderna får inte manipuleras och de ska användas i korrekt sammanhang.