Hoppa till innehåll

Juankoski kanal

Vuoksens vattendrag
Nilsiärutten (Kallavesi-Akonvesi-Vuotjärvi-Syväri)
Sjökort: M236 och 482

Tillåtna fartygsmått:
m: 30 x 7 x 1,8 x 8
(längd x bredd x djupgående x masthöjd)
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 6,0 m

Förtöjning: Förtöj båten vid pontonen som rör sig enligt vattenytan.
Service: Servicen i Juankoski

På Nilsiärutten är djupgåendet från Kallavesi till Karhovesi 2,4 m. Från Karhovesi via Karjalankoski sluss till området ovanför Juankoski slussområde är djupgåendet 1,8 m. Från Juankoski via Lastukoski sluss till Nilsiä och Tahkovuori är djupgåendet 1,5 m. Den fria höjden nedanför Lastukoski sluss är 8 m. Den fasta bron ovanför Lastukoski sluss har en fri höjd på 4,3 m.

Kanalen, som färdigställdes sommaren 2002, ligger mitt i Juankoski stad bredvid industrianläggningarna. De fasta broarna (3) över den sprängda kanalfåran har en fri höjd på 8 m.

Ovan- och nedanför kanalen ska man se upp för strömmar som orsakas av kraftverket. Strömmarna kan vara kraftiga ovanför kanalen.

Självbetjäningssluss. Då man kommer nerifrån finns trafikljus, väntbrygga och anvisningar till höger i ändan av kanalen före rörbron. Startsnöret för självbetjäningen, anvisningar och väntbrygga finns till höger nära bron för gång- och cykeltrafiken. När man kommer uppifrån finns från och med säsongen 2006 startsnöret för självbetjäningen, anvisningar och väntbrygga till vänster på en plats som är skyddad från strömmar. Tidigare låg bryggan på den motsatta sidan, där strömmen från kraftverket orsakade problem för båtfararna.

OBS! Slussning ska alltid beställas på förhand för bogserkombinationer (bogserare och pråm).

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0400 424 929
Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17