Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets beskrivning av handlingars offentlighet

Trafikledsverket upprätthåller i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen) en beskrivning av handlingars offentlighet i de datala-ger och ärenderegister som verket förvaltar. Syftet med beskrivningen är att göra det lättare för medborgarna att begära information ur Trafikledsverkets uppgifter. Beskrivningen upprätthålls och uppdateras regelbundet. 

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med över 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Dessutom ansvarar vi för trafikledningen och vintersjöfarten. 

Trafikledsverket sörjer för servicenivån i trafiken och främjar på så sätt välfärden i vårt samhälle och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt svara på de kundbehov som orsakas av förändringar i rörligheten samt skapa tillväxtmöjligheter för samhället i form av en fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Trafikledsverkets huvudsakliga datalager består av plan- och utfallsuppgifter för trafikledsprojekt samt datalager för trafikledsegendom och uppgifter om dess skick. Uppgifter om trafikledsegen-dom är uppgifter om landsvägs-, ban- och vattenledernas konstruktion och skicka jämte bärande konstruktioner, uppgifter om utrustning och anordningar på trafiklederna samt uppgifter om trafi-kens egenskaper. 

Trafikledsverket delar ut information till användarna via olika distributionskanaler i form av läges-bilder, öppna data, karttjänster och datamaterialtjänster samt dokument.

Trafikledsverkets beskrivning av handlingars offentlighet (pdf)

Bilaga_1_Trafikledsverkets uppgiftsklassificering (pdf)

Bilaga_2_Trafikledsverkets datasystem (pdf)