Hoppa till innehåll

Keitele kanal: Kuusa kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Jyväskylä-Suolahti
Sjökort: K329

Tillåtna fartygsmått
110,0 x 11,8 x 2,4 x 6,1 (på rutten 5,5) [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Tre flytande pollare på västra sidan av slusskammaren, en på östra sidan. Hängande rep i slusskanterna.
Service: Kiosk-café ovanför kanalen
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 3,90–4,10

Kanalen förenar Vatianjärvi och Saraavesi. Den cirka 350 m långa kanalen byggdes 1990–93. Självbetjäningssluss med fjärrövervakning och möjlighet till fjärrmanövrering från Paatela.

När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar på väntbryggan efter bron till höger, och när man kommer uppifrån till höger i den ända av väntbryggan som vätter mot slussen. Efter att du startat självbetjäningen ska du följa anvisningarna och ljusskyltarna på informationstavlan.

Obs! I den nedre ändan av kanalen vid järnvägsbron orsakar vattnet som rinner ut ur forsen en kraftig sidoströmning som man måste akta sig för. Vattnet som rinner ut ur slussen orsakar strömvirvlar ända till väntbryggan på nedre sidan, så båten ska förtöjas omsorgsfullt vid bryggan.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4151 (Paatela centralkontrollrum)

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17