Hoppa till innehåll

E18 KoLoKo yhteystiedot SV

Yhteystiedot

Trafikverket

projektdirektör

Jukka Hietaniemi

Vägbolaget Riksväg 7 Ab

verkställande direktör

Jaakko Kouvalainen

  • etunimi.sukunimi(at)vt7.fi

E18 Koskenkylä-Kotka linkki vt7 SV

E18 Forsby-Kotka

Vägprojekt Avslutad

Smidigheten och säkerheten på riksväg 7 förbättrades genom att man byggde motorväg på sträckan Forsby–Lovisa–Kotka. Motorvägen öppnades för trafik delvis redan 2013 och togs i bruk i sin helhet 2014. Projektet, som genomförs som ett livscykelprojekt, har övergått i drifts- och underhållsfasen, där Vägbolaget Riksväg 7 svarar för drift och underhåll av motorvägen fram till 2026.

E18 Forsby-Kotka

Tack vare projektet försvinner trafikstockningarna nästan helt. Restiden mellan Forsby och Kotka förkortas med cirka åtta minuter.

Projektets mål

Målet för projektet var att det under detta årtionde ska finnas en smidig och säker motorväg från Åbo till Vaalimaa. Ändringen av riksväg 7 till motorväg på sträckan Forsby–Lovisa–Kotka var ett av de fyra utvecklingsprojekt som ännu inte genomförts på den internationella E18-vägen mellan Åbo och Vaalimaa. Riksväg 7 är dessutom en del av trafiksystemet för den så kallade Nordiska triangeln, som EU anser vara viktig.

Tack vare projektet uppskattar man att personskadeolyckorna på sträckan Forsby–Kotka minskar årligen med cirka elva och antalet omkomna i trafiken med tre. Trafikstockningarna försvinner nästan helt och restiden mellan Forsby och Kotka förkortades med cirka åtta minuter. Motorvägen stöder också utvecklingen av den nuvarande markanvändningen och samhällsstrukturen särskilt i tätorterna: den skapar goda möjligheter för nya industri- och arbetsplatsområden och stöder också utvecklingen av den nuvarande verksamheten.

När motorvägen byggdes beaktade man tillgängligheten, möjligheterna att bygga ekologiskt och utvecklingen av nya energiformer inom trafiken. Man har minskat olägenheterna av trafiken effektivt med hjälp av omfattande bullerskydd, grundvattenskydd, tunnel, viltbroar och omfattande regleringar av enskilda vägar. Sträckan Forsby–Kotka är den längsta sammanhängande, estetiskt planerade vägsträckan i Finland.

Motorvägen öppnades för trafik delvis redan 2013 och togs i bruk i sin helhet 2014. Projektet, som genomförs som ett livscykelprojekt, har övergått i drifts- och underhållsfasen, där Vägbolaget Riksväg 7 svarar för drift och underhåll av motorvägen fram till 2026.

Kostnaderna för projektet

Motorvägen Forsby–Kotka genomfördes enligt livscykelmodellen, där Trafikverket som beställare har ingått ett serviceavtal med serviceproducenten Vägbolaget Riksväg 7 Ab. Serviceavtalet uppgår till totalt cirka 623 miljoner euro.

I livscykelmodellen svarar serviceproducenten för planering, byggande, finansiering samt drift och underhåll av projektet under avtalsperioden fram till 2026. Enligt livscykelmodellen får serviceproducenten serviceavgifter av beställaren först när vägen eller någon del av den som upplåts för trafik har tagits i bruk.