Hoppa till innehåll

Säkerhet i vägtrafiken 

Trafiksäkerheten har förbättrats under de senaste tio åren, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Målet är att halvera antalet dödsfall och allvarliga skador i vägtrafiken mellan 2020 och 2030. EU:s långsiktiga mål är den s.k. Vision zero, dvs. att minska antalet dödsfall i trafiken till nästan noll fram till 2050.

År 2022 dog 225 personer i trafiken varav 163 på landsvägarna. Både trafiken och olyckorna är koncentrerade till huvudvägnätet. En utmaning i framtiden på dessa vägar är att minska särskilt mötesolyckorna.

I landsvägarnas trafiksäkerhetsöversikt 2022 (pdf, på finska) finns information om landsvägssäkerhetens utveckling de senaste 10 åren.

Trafiksäkerhetsarbete och handledningen av arbetet

Statsrådet har styrt förbättringen av vägtrafiken med principbeslut. Transport- och kommunikationsverket Traficom styr förvaltningsområdet och även Trafikledsverkets verksamhet för att förbättra trafiksäkerheten.

Trafikledsverket påverkar tillsammans med de regionala NTM-centralerna vägsäkerheten genom underhållet och förbättringen av farlederna. Dessutom utförs mycket samarbete för säkerheten både nationellt och regionalt. Det ständiga säkerhetsarbetet med andra myndigheter och aktörer gäller bland annat trafiksystemplaneringen, markanvändningsplaneringen, mobilitetsstyrningen, trafikövervakningen och trafikinformationen.

Den nationella styrningen i förbättrandet av trafiksäkerheten har ökat. EU har riktat strikta skyldigheter att förbättra trafiksäkerheten till sina medlemsländer. Krav på säkerheten på vägförbindelserna riktas till de internationella förbindelserna (TEN-nätet) och särskilt i vägtunnlar. I dessa frågor har Transport- och kommunikationsverket Traficom en övervakande myndighetsroll.