Hoppa till innehåll

Vanda

På Dickursby bangård görs ändringar i växlar, spår och plattformar. Arbetet på bangårdens södra ända slutfördes i november 2023. Under 2024 görs liknande ändringsarbeten också i norra ändan av bangården. Ändringarna görs för att öka banans kapacitet och för att trafiken ska fungera smidigt. Utan de ändringar som nu genomförs skulle Dickursby bli en flaskhals för trafiken när tilläggsspåren i det 2:dra skedet blir klara.

Ändringsarbeten på Dickursby bangård

kartbild över Dickursby

Pågående arbeten

Ändringsarbetena på Dickursby bangård har vinteruppehåll från december 2023 till april 2024. 

Följande arbetsskeden

Entreprenaden konkurrensutsätts och entreprenören väljs i mars, varefter arbetet inleds. Ändringsarbetena av spår, växlar, elektriska bankonstruktioner och säkerhetsanordningar inleds våren 2024 i norra ändan av Dickursby bangård.
 
Arbetet genomförs i tre arbetsskeden och avslutas före utgången av oktober. Under entreprenadens två första arbetsskeden (2.4–5.9) avgränsas en del av området för anslutningsparkering nära plattform 1 till byggplatsområde. Parkeringen för följeslagare och personer med funktionsnedsättning förblir oförändrad. Stängningen av plattformarna orsakar ändringar i tågens avgångsspår. På Dickursby station finns meddelanden som informerar om förändringarna och det lönar sig för resenärerna att kontrollera avgångsspåren på skärmarna.

Utförda arbeten

År 2023 byttes sex växlar i Dickursby och nödvändiga spår byggdes mellan de nya växlarna. På bangården gjordes dessutom de ändringar i elbanan och säkerhetsanordningarna som de nya växlarna och spåren kräver.