Hoppa till innehåll

Planering av projekt

Planeringsprocessen för väg-, ban- och vattenledsprojekt framskrider från projektets utredningsarbete till planering och genomförande samt fortlöpande konsekvensbedömning. I besluten beaktas också planeringen av markanvändningen och miljöaspekterna. På dessa sidor hittar du information om rollerna och ansvaret vid planeringen av farledsprojekt, planeringsskedena, bedömningen av projektens konsekvenser samt beslutsfattandet och hur man kan påverka det.