Bilagor

Trafikledsverkets organisation

Trafikledsverket består av fem verksamhetsområden och två funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören.

Sektorerna är planering av transportnätverk, projekt, trafikledshållning, trafikledsdrift och information samt verksamhetsstyrning, ekonomi och säkerhet. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

De funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören är kommunikation och intressentgruppsrelationer och administration och juridik.

Trafikledsverket leds av generaldirektör JK, PD Kari Wihlman.

Till ledningsgruppen för Trafikledsverket hör

  • direktör för verksamhetsstyrning, ekonomi och säkerhet, DI Mirja Noukka
  • direktör för planering av transportnätverk, DI Pekka Rajala
  • direktör för projekti, DI Pekka Petäjäniemi
  • direktör för trafikledshållning, DI Jukka Karjalainen
  • direktör för trafikledsdrift och information, DI Juuso Kummala
  • direktör för kommunikation och intressentgruppsrelationer, PM Anna Jokela
  • direktör för administration och juridik, JK, PD Laura Kuistio
  • direktör för utveckling, DI Raimo Tapio