Hoppa till innehåll

Bilagor

Trafikledsverkets organisation

Trafikledsverket består av fem verksamhetsområden och två funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören.

Sektorerna är planering av transportnätverk, projekt, trafikledshållning, trafikledsdrift och information samt verksamhetsstyrning. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

De funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören är samhällsrelationer och kommunikation,  juridik och HR samt upphandlingsdirektören.

Trafikledsverket leds av generaldirektör JK, PD Kari Wihlman.

Till ledningsgruppen för Trafikledsverket hör (fr. o. m. 28 november 2022)

  • direktör för verksamhetsstyrning, DI Mirja Noukka
  • direktör för planering av transportnätverk, DI Pekka Rajala
  • direktör för projekt, DI Magnus Nygård
  • direktör för trafikledshållning, DI Virpi Anttila
  • direktör för trafikledsdrift och information, DI Juuso Kummala
  • direktör för kommunikation och intressentgruppsrelationer, PM Anna Jokela
  • direktör för juridik och HR, JM Laura Kuistio
  • direktör för upphandling, DI Pekka Petäjäniemi