Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets organisation

Trafikledsverket består av fem verksamhetsområden och två funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören.

Sektorerna är planering, projekt, trafikledshållning, trafikledsdrift, säkerhet och information samt verksamhetsstyrning. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

De funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören är samhällsrelationer och personal,  juridik samt upphandlingsdirektören.

Trafikledsverket leds av generaldirektör JK, PD Kari Wihlman.

Till ledningsgruppen för Trafikledsverket hör (fr. o. m. 28 november 2022)

  • direktör för verksamhetsstyrning, DI Mirja Noukka
  • direktör för planering, DI Pekka Rajala
  • direktör för projekt, DI Magnus Nygård
  • direktör för trafikledshållning, DI Virpi Anttila
  • direktör för trafikledsdrift, säkerhet och information, DI Juuso Kummala
  • direktör för intressentgruppsrelationer och HR, PM Anna Jokela
  • direktör för juridik, JM Laura Kuistio
  • direktör för upphandling, DI Pekka Petäjäniemi