Hoppa till innehåll

Underhåll av bannätet

Det finska bannätet hålls framkomligt hela tiden, vilket förutsätter kontinuerligt underhåll. Hit hör granskningar, regelbunden service, reparation av fel och på vintern snöarbeten.

På natten renoverar arbetare en järnvägslinje nära Helsingfors järnvägsstation.

De olika delarna av banan hålls användbara under hela deras livscykel. Åtgärder vidtas på överbyggnader (räls, sliprar, växlar och ballast), underbyggnader, plankorsningar, broar, trafikstyrnings- och säkerhetsanordningar, kontaktlednings- och starkströmsanordningar och markområden.

Behovet av reparationsåtgärder kommer fram när banorna granskas och deras skick följs upp. Åtgärderna vidtas för att bannätet ska hållas i ursprungligt skick. Till exempel sliprar byts ut vid behov, liksom också sliten räls i kurvor och växlarnas slitna delar. Dessutom förnyas delar i olika system (t.ex. säkerhetsanordningars komponenter).

Granskningarna av bannätets skick samt drifts- och underhållsåtgärderna på bannätet kräver såväl specialkompetens som specialutrustning och -materiel.  Trafikledsverket konkurrensutsätter drifts- och underhållsutförarna.