Hoppa till innehåll

Kaltimo kanal

Vuoksens vattendrag
rutten Joensuu-Nurmes
Sjökort: R277

Tillåtna fartygsmått
80,0 x 11,8 x 2,4 x 10,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Egna rep eller båthake, med vilka man håller fast i fasta krokar eller i trapporna i slusskanten. Man byter fäste från krok till krok i takt med att vattennivån förändras.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 8,70–9,00 m

Den 1700 m långa kanalen byggdes 1876–79 och förnyades 1956–59. Man kör till slussen under en lyftbar port, fri höjd 10,5 m. Flottningssluss, kontakta driftspersonalen om du anländer till slussen när flottning pågår för att få anvisningar om en säker vänteplats. Båtar som är på väg neråt kan vänta på sin tur vid väntbryggan som ligger ovanför slussen till vänster i förhållande till färdriktningen. Flottningen sker på högra sidan i farleden.

Väntbryggan i nedre hamnen kan inte användas eftersom timmerbuntarna kommer ut ur slussen bredvid den. På grund av den kraftiga strömningen är det inte heller möjligt att vänta till vänster på kraftverkets sida. Den enda möjligheten är att vänta längre bort på höger sida bredvid inloppet.

Användningen av kanalen manövreras från Joensuu kanals fjärrstyrningscentral. VHF-anrop via kanal 11 (eller 16), Kaltimo kanal. Om fartyget inte har någon kommunikationsutrustning görs en begäran om slussning i den övre eller nedre kanalen genom att rycka i repen som finns till vänster i förhållande till färdriktningen. Kaltimo kanal är i bruk under öppettiderna för Joensuu kanals fjärrstyrningscentral. Anvisningar och öppettider finns på anslagstavlan.

 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4154

Kanalen manövreras med fjärrstyrning från Joensuu kanals fjärrstyrningscentral

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 9–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 9–24
Juli: klockan 9–24
Augusti: klockan 9–24
September: klockan 9–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar enligt överenskommelse klockan 9–17. Beställningen ska göras senast kl. 15.00 föregående vardag.