Hoppa till innehåll

Lempäälä kanal

Kumo älvs vattendrag
Rutterna Tammerfors-Tavastehus och Tammerfors-Längelmäki
Sjökort: O524

Tillåtna fartygsmått
145,0 x 7,5 x 1,8 x 5,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Service Servicen i Lempäälä
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 2,20–2,40 m

Kanalen förenar Kortesselkä och Kirkkojärvi. Den 1275 m långa kanalen byggdes 1867–73 och förnyades 1958–61. De fasta broarna som korsar kanalen har en fri höjd på 5,5 m.

Självbetjäning. När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen (även anropsställe under avtappning) och anvisningar till vänster i ändan av kanalen och när man kommer uppifrån till vänster på bryggan genast efter den första bron.

Obs! I kanalen förekommer tidvis regleringsavtappning av vattendraget, vilket orsakar en farligt kraftig strömning. Om avtappningen varnas med blinkande röda ljus och den övre kanalen stängs av med ett galler som hindrar båtar från att driva in i slussen. Om du anländer till kanalen under avtappning, förtöj omsorgsfullt vid väntbryggan och kontakta driftspersonalen med telefonen som finns på bryggan.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4153 (Murole kanal)

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17