Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande, Digital farledskort

Trafikledsverket strävar efter att garantera tillgängligheten till sin webbplats enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller det digitala farledskortet på webbplatsen Vayla.fi.

Tillgänglighetsstatus

Vayla.fi-sidans Digitala farledskort uppfyller delvis kraven i nivå AA i tillgänglighetsanvisningarna (WCAG) 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Avvikelse och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt av följande skäl:
Följande innehåll är inte tillgängligt enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019:

Karta:

•    Kartan är inte tillgänglig (WCAG 2.1., 4.1.2) 
o    Man kan inte bläddra i kartan och man kan inte röra sig på kartan med tangentbordet
o    Det går inte att välja de element som visas på kartan med tangentbordet
•    Knappen "Återställ standardorientering" är inte tillgänglig på tangentbordet (WCAG 2.1.1)

Farledens områden:

•    Förbättring av textgrupperingen (tillgänglighet)
o    en del av texterna läses av VoiceOver i delar och inte som hela meningar (se t.ex. punkten

"Hastighetsbegränsningar" och texten "Hastighetsbegränsning vid Smögrund – Keitsor: 28 km/h", där enheten 28 km/h läses som separat text.)

Fel i säkerhetsanordningar:

•    Avlägsnande av en onödig länk i textinnehållet och bättre styrning av länkningen (tillgänglighet)
o    När man rör sig med tangentbordet är rubrikerna länkar som inte styr till rätt plats

Upprättande av denna tillgänglighetsbeskrivning

Denna beskrivning upprättades den 19 april 2023.

Beskrivningen baserar sig på en utvärdering av tredje part om ifall webbplatsen uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2102.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på denna webbplats.
Du kan begära information eller tjänster i tillgängligt format till de delar tillgänglighetskraven inte uppfylls.

Du kan kontakta Trafikledsverket på följande sätt:
Telefon: 0295 34 3000 (vardagar kl. 8–16.15)
E-post: [email protected]

Vi försöker besvara responsen utan dröjsmål, senast inom två veckor efter kontakt.

Genomförandeförfarande

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först alltid ge respons till den instans som uppdaterar webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning
Webbplatsen saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected]  
växel 0295 016 000

Åtgärdande av brister

Man strävar efter att korrigera de brister i tillgängligheten som kan förbättras i de tekniska delarna av det digitala farledskortet före utgången av 2023.

Det digitala farledskortet på webbplatsen Vayla.fi har publicerats den 4 maj 2023.