Hoppa till innehåll

Järnvägsstatistik

I statistiken över järnvägstrafiken ingår statistik som beskriver hur tågens punktlighet har utvecklats.

Finlands järnvägsstatistiken (FOS) beskriver järnvägarnas tillstånd i form av tidsserier och enligt banavsnitt. Statistiken innehåller uppgifter om järnvägar, materiel, tågtrafik, persontrafik, godstrafik, finansiering och olyckor. Uppgifterna omfattar järnvägssystemet i hela Finland.  Järnvägsstatistiken är publicerad av Transport och kommunikationsverket (Traficom) från och med 2019.

Den senaste årspublikationen Finlands järnvägsstatistik 2017