Hoppa till innehåll

Kurna kanal

Vuoksens vattendrag
rutten Joensuu-Nurmes
Sjökort: R275

Tillåtna fartygsmått
80,0 x 11,8 x 2,4 x 12,0 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Rörliga pollare.
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 5,60–8,00

Den 400 m långa kanalen byggdes 1874–76 och förnyades 1968–71. Den rörliga bron som korsar kanalen har en fri höjd på 1,8 m. Man kör till slussen under den lyftbara porten. Flottningssluss, kontakta driftspersonalen om du anländer till slussen när flottning pågår för att få anvisningar om en säker väntplats. Båtfarare ska vänta på sin tur i flottningsrännorna till höger i förhållande till färdriktningen både när de är på väg uppåt och neråt. Timmerbuntarna behandlas på andra sidan om farleden. De egentliga väntbryggorna kan inte användas medan flottning pågår.

Användningen av kanalen manövreras från Joensuu kanals fjärrstyrningscentral. VHF-anrop via kanal 11 (eller 16), Kuurna kanal. Om fartyget inte har någon kommunikationsutrustning görs en begäran om slussning genom att rycka i snörena till höger i förhållande till färdriktningen i övre eller nedre kanalen. Kuurna kanal är i bruk under öppettiderna för Joensuu kanals fjärrstyrningscentral. Anvisningar och öppettider finns på anslagstavlan.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4154, 0295 34 4155

Kanalen fjärrmanövreras från Joensuu kanals fjärrstyrningscentral.

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 9–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 9–24
Juli: klockan 9–24
Augusti: klockan 9–24
September: klockan 9–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar enligt överenskommelse klockan 9–17. Beställningen ska göras senast kl. 15.00 föregående vardag.