Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

 • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Anmäla uppgifter om enskilda vägar i Digiroad

Leveransen av privat väginformation till Digiroad bygger på lagen

Digiroad-materialet innehåller inte redan information om enskilda vägar. Uppgifter om enskilda vägar hämtas i princip från anmälningar av enskilda vägar och privata vägägare. Informationen hanteras i Trafikledsverket Digiroad-applikation.

En förutsättning för att få statsunderstöd för enskilda vägar är att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är aktuella i Digiroad. Uppgifterna för Digiroad fås inte någon annanstans ifrån än från enskilda väglag och enskilda vägdelägare.

Att rapportera privat väginformation till Digiroad bygger på lagen.
Enligt lagen om enskilda vägar (560/2018) ska den enskilda vägmyndigheten, eller i dess frånvaro vägägarna, anmäla den privata väginformationen till det nationella väg- och gatunätets informationssystem, Digiroad. Enligt privatvägslagen är även rapportering av uppgifter ett villkor för att få statligt stöd

Från början av 2024 trädde den nya Metka-lagen i kraft, lagen om det tillfälliga stimulanssystemet för skogsbruket (71/2023). Enligt lagen kan stöd beviljas för byggande och grundförbättring av skogsvägar, vilket kan sökas från och med 1 mars 2024. Stöd söks från Metsäkeskus och beviljandet av stöd är villkorat av att begränsningsinformation meddelas Digiroad enligt lagen om enskilda vägar (560/2018).

Information om privata vägar kombineras till öppna rumsliga data. Uppgifterna används till exempel av räddningsmyndigheter och navigatortillverkare. Informatörens kontaktuppgifter kommer inte att offentliggöras.

 

 

Uppgifter som ska anmälas

Väglaget skall i första hand i samband med ansökan om statsunderstöd ange:

 • Viktbegränsningar
 • Körförbud och begränsningar i användningen av vägen (till exempel trafik med motordrivet fordon förbjuden)
 • Körhinder eller andra trafikanordningar och konstruktioner som begränsar användningen av vägen (bommar osv.)
 • Eventuella tilläggsskyltar för vägmärken (körning till tomten tillåten osv.).
 • Väglaget kan om det så önskar också leverera en hastighetsbegränsning för vägen, som förbättrar navigatorernas funktion och kan bl.a. minska överflödig användning av vägen.
 • Dessutom kan väglaget om det så önskar leverera till exempel andra vägmärken och temporärt gällande eller till exempel årligen under en viss årstid återkommande begränsningar och förbud. Till denna klass hör bland annat återkommande tjällossning. Kortvariga begränsningar eller förbud som till exempel orsakas av vägarbete ska dock inte anmälas.

Endast vägmärken som fastställts med kommunens samtycke ska anmälas till Digiroad. 

Om väglagets vägar inte har några begränsningar eller förbud, ska väglaget uppge namnen på vägarna: välj "ange informationen som fattas eller har ändrats gällande väglaget” i formuläret, skriv in vägarnas namn och välj rutan: "Det finns inga begränsningar eller förbud på vägen".

Anvisningar för anmälning om information om enskilda vägar
 • Väglagets viktbegränsningar och körförbud ska anmälas till Digiroad i samband med ansökan om understöd för enskilda vägar. Om man inte ansöker om understöd rekommenderas det ändå att man gör anmälan, eftersom informationen används av till exempel Nödcentralsverket och navigatortillverkarna. 

  Man kan också frivilligt anmäla hastighetsbegränsningar, tjällossning och andra vägmärken till Digiroad. 

  Anmälan görs med hjälp av ett elektroniskt formulär som finns längre ner på denna sida under punkten "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg". 

  Gör så här:

  1) Fyll i väglagets basuppgifter och dina kontaktuppgifter. 

  Telefonnumret ska anges med siffror och utan mellanslag, dvs. i formen: 0504512367

  2)  Fyll i adressen enligt adressystemet, dvs. den adress på vilken posten når fram. Välj typ av anmälan: Ange de uppgifter som saknas eller har ändrats. 

  Om den enskilda vägen inte har någon adress (adressnamn) ska en kartbilaga med vägens läge fogas till anmälan. Av bilagan ska det framgå vilka vägar som omfattas av väglaget. 

  3) Fyll i begränsningarna för vägen. 

  Hastighetsbegränsning (frivillig): Hastighetsbegränsning som fastställts med kommunens tillstånd. Välj begränsning i rullgardinsmenyn. 

  Viktbegränsning: Viktbegränsningen anges i kilogram (t.ex. 6 000). Om väglaget har fastställt en separat boggimassa eller axelmassa, ska detta meddelas i fältet för tilläggsuppgifter i slutet av formuläret. 

  Tjällossning (frivillig): årligen återkommande tjällossning kan anmälas. Uppgifterna ska innehålla en uppskattning med cirka en månads noggrannhet av när tjällossning i allmänhet förekommer och viktbegränsningen under tjällossningen, om en sådan har fastställts. Till exempel "tjällossning, 3000 kg, maj–april". Datumet i formuläret är endast en uppskattning av tidpunkten.

  Körförbud: till exempel "trafik med motordrivet fordon förbjuden", fordonsspecifika begränsningar eller körhinder, såsom bommar.

  Kartlänk: kartan ska lämnas in, om begränsningen inte är i kraft längs hela vägen eller om vägmärken anmäls. I slutet av denna webbplats finns en anvisning om att göra en kartbilaga. Om begränsningen gäller längs hela vägen och vägmärket finns i början av vägen, behöver kartbilagan inte lämnas in. Om det inte går att skapa en kartlänk kan en skannad eller på annat sätt producerad karta skickas till adressen [email protected].Väglagets namn ska uppges i rubrikfältet. 

  Mer information: I fältet för tilläggsuppgifter kan du anmäla andra vägmärken, mer information om begränsningar eller andra uppgifter om den enskilda vägen. 

  4) Om flera vägar omfattas av väglaget kan du lägga till dem med den gröna knappen "Lägg till en väg". Om du av misstag lägger till en extra väg kan du ta bort den med den röda knappen "Ta bort en väg". Välj "Nästa" när alla uppgifter om väglaget har angetts. 

  5) Kontrollera att uppgifterna är korrekta med hjälp av sammandraget som visas. Om du upptäcker ett fel i uppgifterna kan du återgå till att redigera formuläret nedan under "Redigera formuläret". Välj på vilket sätt verifikatet över anmälan skickas till dig. Klicka ännu på "Jag är inte robot" och svara vid behov på frågan som ställs. Välj sedan "Jag intygar att jag har anmält begränsningarna för väglagets vägar till Digiroad, och att alla begränsningar och förbud har godkänts av kommunen". Du kan skicka uppgifterna med den gröna knappen "Skicka". 

  Med alternativet Ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil kan du ladda ner ett verifikat över att uppgifterna har anmälts. Uppgifterna skickas till användaren per e-post.

  Med alternativet Via e-post skickas en verifikatbilaga via e-post och dessutom medföljer de uppgifter som har uppgetts. Ingen kopia av verifikatet laddas ner på datorn. Detta alternativ rekommenderas om anmälan görs på en offentlig dator. 

  Med alternativet Ladda dokumentbilagan till datorn och skicka kopian till e-post laddas ett verifikat ner på datorn och en kopia skickas till den e-postadress som du har uppgett. Uppgifterna som anmälts skickas per e-post. 

   

  OBS! Om du använder en allmän dator till exempel på biblioteket och väljer "ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil", ska verifikatet raderas ur minnet efter att bilagan har tagits till vara. På verifikatet finns kontaktuppgifterna som har angetts i formuläret! 

   

  6) Spara verifikatet som laddats ner eller kontrollera i e-posten att du säkert fick en kvittering på försändelsen. Meddelandet borde komma inom några minuter. Om du inte fick någon kvittering, kontrollera skräpkorgen. 

 • Även om det inte finns några begränsningar eller förbud på väglagets väg, ska uppgifterna ändå anmälas i samband med ansökan om understöd för enskilda vägar. Om man inte ansöker om understöd rekommenderas det ändå att man gör en anmälan eftersom informationen används av till exempel Nödcentralsverket och navigatortillverkarna. I portalen för enskilda vägar kan man uppge att det inte finns några begränsningar. 

  Anmälan görs med hjälp av ett elektroniskt formulär som finns längre ner på denna sida under punkten "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg".

  Gör så här:

  1) Fyll i väglagets basuppgifter och dina kontaktuppgifter. 

  Telefonnumret ska anges med siffror utan mellanslag, dvs. i formen: 0504512367

  2) Fyll i vägadressen enligt adressystemet, dvs. adressen på vilken posten når fram. Välj "Det finns inga förbud eller begränsningar på vägen" under typen av anmälan. 

  Om den enskilda vägen inte har någon adress (adressnamn) ska en kartbilaga med vägens läge fogas till anmälan. Av bilagan ska det framgå vilka vägar som omfattas av väglaget.

  3) Om flera vägar omfattas av väglaget kan du lägga till dem med den gröna knappen "Lägg till en väg". Om du av misstag lägger till en extra väg kan du ta bort den med den röda knappen "Ta bort en väg". När alla vägar i väglaget har angetts, välj "Nästa". 

  4) Kontrollera att uppgifterna är korrekta med hjälp av sammandraget som visas. Om du upptäcker ett fel i uppgifterna kan du återgå till att redigera formuläret nedan under "Redigera formuläret".  Välj på vilket sätt verifikatet över anmälan skickas till dig. Klicka ännu på "Jag är inte robot" och svara vid behov på frågan som ställs. Välj sedan "Jag intygar att jag har anmält begränsningarna för väglagets vägar till Digiroad, och att alla begränsningar och förbud har godkänts av kommunen". Du kan skicka uppgifterna med den gröna knappen "Skicka". 

  Med alternativet Ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil kan du ladda ner ett verifikat över att uppgifterna har anmälts. Uppgifterna skickas till användaren per e-post.

  Med alternativet Via e-post skickas en verifikatbilaga per e-post och dessutom medföljer de uppgifter som har uppgetts. Ingen kopia av verifikatet laddas ner på datorn. Detta alternativ rekommenderas om anmälan görs på en offentlig dator. 

  Med alternativet Ladda dokumentbilagan till datorn och skicka kopian till e-post laddas ett verifikat ner på datorn och en kopia skickas till den e-postadress som du har uppgett. Uppgifterna som anmälts skickas per e-post. 

  OBS! Om du använder en allmän dator till exempel på biblioteket och väljer "ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil", ska verifikatet raderas ur minnet efter att bilagan har tagits till vara. På verifikatet finns kontaktuppgifterna som har angetts i formuläret! 

   

  5) Spara det nedladdade verifikatet eller kontrollera i e-posten att du säkert fick en kvittering på försändelsen. Meddelandet borde komma inom några minuter. Om du inte fick någon kvittering, kontrollera skräpkorgen. 

 • Om väglaget behöver ett nytt verifikat i stället för ett föråldrat eller om verifikatet har tappats bort, kan man beställa ett nytt verifikat från tjänsten. 

  Anmälan görs med hjälp av ett elektroniskt formulär som finns längre ner på denna sida under punkten "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg".

  Gör så här:

  1) Fyll i väglagets basuppgifter och dina kontaktuppgifter. 

  Telefonnumret ska anges med siffror och utan mellanslag, dvs. i formen: 0504512367

  2) Fyll i vägadressen enligt adressystemet, dvs. adressen på vilken posten når fram. Välj i rullgardinsmenyn "Uppgifterna om väglagets vägar är korrekta i Digiroad". 

  4) Om flera vägar omfattas av väglaget kan du lägga till dem med den gröna knappen "Lägg till en väg". Om du av misstag lägger till en onödig väg kan du ta bort den med den röda knappen "Ta bort en väg". Välj sedan "Nästa".

  5) Kontrollera att uppgifterna är korrekta med hjälp av sammandraget som visas. Om du upptäcker ett fel i uppgifterna kan du återgå till att redigera formuläret nedan under "Redigera formuläret". Välj på vilket sätt verifikatet över anmälan skickas till dig. Klicka ännu på "Jag är inte robot" och svara vid behov på frågan som ställs. Välj sedan "Jag intygar att jag har anmält begränsningarna för väglagets vägar till Digiroad, och att alla begränsningar och förbud har godkänts av kommunen". Du kan skicka uppgifterna med den gröna knappen "Skicka". 

  Med alternativet Ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil kan du ladda ner ett verifikat över att uppgifterna har anmälts. Uppgifterna skickas till användaren per e-post.

  Med alternativet Via e-post skickas en verifikatbilaga per e-post och dessutom medföljer de uppgifter som har uppgetts. Ingen kopia av verifikatet laddas ner på datorn. Detta alternativ rekommenderas om anmälan görs på en offentlig dator. 

  Med alternativet Ladda dokumentbilagan till datorn och skicka kopian till e-post laddas ett verifikat ner på datorn och en kopia skickas till den e-postadress som du har uppgett. Uppgifterna som anmälts skickas per e-post. 

  OBS! Om du använder en allmän dator till exempel på biblioteket och väljer "ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil", ska verifikatet raderas ur minnet efter att bilagan har tagits till vara. På verifikatet finns kontaktuppgifterna som har angetts i formuläret! 

  6) Spara det nedladdade verifikatet eller kontrollera i e-posten att du säkert fick en kvittering på försändelsen. Meddelandet borde komma inom några minuter. Om du inte fick någon kvittering, kontrollera skräpkorgen. 

 • Om du inte har en e-postadress kan du fortsättningsvis anmäla uppgifterna i tjänsten. Om du anmäler uppgifterna utan e-post ska du ladda ner ett verifikat över anmälan på datorn eller apparaten. Kvittering av att anmälan av uppgifterna lyckades kan inte heller skickas. Om du vill kan du skapa en avgiftsfri e-postadress till exempel med hjälp av Googles gmail-tjänst

  Anmälan görs med hjälp av ett elektroniskt formulär som finns längre ner på denna sida under punkten "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg".

   

  Om du inte har e-post, gör så här:

  1) Fyll i väglagets basuppgifter och dina kontaktuppgifter. 

  Telefonnumret ska anges med siffror och utan mellanslag, dvs. i formen: 0504512367

  2) Skriv [email protected] där e-postadressen ska anges. 

  3) Fyll i vägadressen enligt adressystemet, dvs. adressen på vilken posten når fram. Välj "Ange informationen som fattas eller har ändrats gällande väglaget" i rullgardinsmenyn.

  Om den enskilda vägen inte har någon adress (adressnamn) ska en kartbilaga med vägens läge fogas till anmälan. Av bilagan ska det framgå vilka vägar som omfattas av väglaget.

  4) Fyll i övriga uppgifter om väglaget (se anvisningarna ovan!)

  5) Om flera vägar omfattas av väglaget kan du lägga till dem med den gröna knappen "Lägg till en väg". Om du av misstag lägger till en onödig väg kan du ta bort den överflödiga vägen med den röda knappen "Ta bort en väg". När alla vägar som hör till väglaget har angetts kan du klicka på "Nästa". 

  6) Kontrollera att uppgifterna är korrekta med hjälp av sammandraget som visas. Om du upptäcker ett fel i uppgifterna kan du återgå till att redigera formuläret nedan under "Redigera formuläret". Välj Ladda dokumentbilagan som en .pdf-fil som leveranssätt för verifikatbilagan. Spara verifikatbilagan eller skriv ut den. Klicka ännu på "Jag är inte robot" och svara vid behov på frågan som ställs. Välj "Jag intygar att jag har anmält begränsningarna för väglagets vägar till Digiroad, och att alla begränsningar och förbud har godkänts av kommunen".  Du kan skicka uppgifterna med den gröna knappen "Skicka". 

  OBS! Om du använder en allmän dator till exempel på biblioteket och väljer "ladda dokumentbilagan som en .pdf-fil", ska verifikatet raderas ur minnet efter att bilagan har tagits till vara. På verifikatet finns kontaktuppgifterna som har angetts i formuläret! 

  7) Spara det nedladdade verifikatet eller kontrollera i e-posten att du säkert fick en kvittering på försändelsen. Meddelandet borde komma inom några minuter. Om du inte fick någon kvittering, kontrollera skräpkorgen. 

 • Du kan ange var begränsningarna finns antingen genom att bifoga önskad karta till e-postmeddelandet som fil eller genom att göra en kartlänk på Kartplatsen enligt följande anvisningar. Du får också hjälp av videon nedan. Du får fram videon här eller genom att ändra till fullskärm med knappen nere till höger i videon.

  Söka rätt väg

  1. 1) Gå till Kartplatsen
  2. På Kartplatsen finns flera bakgrundskartor – vi rekommenderar vyn Bakgrundskarta eller Terrängkarta.
  3. 2) Sök vägen med sökfunktionen. Välj enskild väg i rätt kommun i listan och klicka på vägens namn som visas i blått till vänster. Kartan flyttas till vägen och fönstret Sökresultat visas.
  4. 3) Förstora kartvyn med +-knappen uppe till höger tills du urskiljer rätt väg. Den grå pilen eller den blå flaggan till vänster i fönstret Sökresultat markerar den rätta vägen.
  5. 4) Flytta till rätt ställe på kartan genom att vänsterklicka med musen och samtidigt flytta musen.
  6. 5) Sök rätt punkt på vägen på kartan.

  Lägga till kartanteckning

  1. 6) Klicka på den blå knappen Lägg ut en egen anteckning på kartan i vänstra kanten. Anteckningens nedre kant är orange när verktyget är aktivt.
  2. 7) Flytta muspekaren till önskad plats och vänsterklicka med musen.
  3. 8) Fönstret Ny kartanteckning öppnas i vyn.
  4. 9) Skriv uppgifterna om begränsningen i fältet Rubrik och tilläggsuppgifter i fältet Beskrivning. Godkänn ändringen och kartanteckningen visas på kartan.
  5. 10) Du kan radera en misslyckat kartanteckning genom att välja anteckningen och klicka på Ta bort i fönstret som öppnas. 
  6. 11) Om du vill ange flera begränsningar med kartanteckningar följer du först anvisningen Bifoga kartan till formulärmallen nedan och upprepa punkterna 1–6 ovan.
  7. 12)För varje kartanteckning ska en egen länk skapas och länkarna ska anslutas till formuläret.  

  Bifoga en karta till formulärmallen

  1. 13) Gör en länk till den karta du skapat genom att välja en kartanteckning och klicka på Dela kartlänk i fönstret som öppnas.
  2. 14) Kopiera adressen genom att klicka på knappen Kopiera länken till klippbordet.
  3. 15) Gå till formulärmallen och bifoga länken du kopierat i fältet för kartlänken genom att högerklicka med musen och välja Bifoga eller Paste (tangentkombination: Ctrl + v).
  4. 16) Du kan också bifoga kartan genom att ta en skärmdump av den och bifoga kartan till ett e-postmeddelande som bild.
  5. 17) Fyll i resten av uppgifterna och skicka formuläret.

  Du kan också göra en kartlänk med andra karttjänster. 

Gå till anmälan om uppgifter om privat väg

Uppgifterna om privata vägar anmäls med en webbläsarbaserad tjänst som du kan gå till via knappen nedan. Du kan också se uppgifter som väglaget anmält i karttjänsten. Uppgifterna som anmälts visas på kartan med ungefär ett par veckors fördröjning beroende på hur lång behandlingskön är.

Läs anvisningarna för anmälan av uppgifter om priovata vägar noggrant innan du går till tjänsten!

Gå vidare till anmälning av information om enskild väg (VYYTI)

Kontrollera informationen om privata väger på Suomen Väylät -karttjänst.

 

Vi hjälper gärna till!

Digiroad-operatören
[email protected]
tfn 040 507 2301 (kl. 9–16)