Hoppa till innehåll

Kalkkinen kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Lahtis-Heinola
Sjökort: J308 och J309

Tillåtna fartygsmått
450,0 x 10,0 x 2,4 x 11
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning:
På grund av slussens längd (500 m) är förtöjning inte nödvändig under slussningen, utan båten kan långsamt gå mot utgångsporten.

Obs! Tidvis regleringsavtappning i vattendraget, som orsakar en farligt kraftig strömning i kanalen. Om avtappningen varnas med en röd blinkande ljusskylt.

Nivåskillnad mellan vattenytorna: 0,90–1,15 m

Kanalen förenar Päijänne och Ruotsalainen. Den 1315 m långa kanalen byggdes 1875–78 och förnyades 1961–64. Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 11 m. Slussen i Kalkkinen fungerar med självbetjäning.

När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till vänster på bryggan före bron och när man kommer uppifrån till höger på bryggan i inloppet till den övre kanalen. Slussningarna fjärrmanövreras från Vääksy kanal.

 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4152 (Vääksy kanal)

Kanal med självbetjäning.

Undantag för öppettider sommaren 2022

Notera. Kanalens öppningstid är begränsad på grund av flödet. In 07.05. - 20.05. kommer kanalen att vara öppen från 09:00 till 21:00.

Kanalen kommer att vara öppen i september till 21.00. från fredag ​​till söndag, i övrigt enligt ordinarie schema.

Öppettider 2023

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17