Hoppa till innehåll

Kalkkinen kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Lahtis-Heinola
Sjökort: J308 och J309

Tillåtna fartygsmått
450,0 x 10,0 x 2,4 x 11
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning:
På grund av slussens längd (500 m) är förtöjning inte nödvändig under slussningen, utan båten kan långsamt gå mot utgångsporten.

Obs! Tidvis regleringsavtappning i vattendraget, som orsakar en farligt kraftig strömning i kanalen. Om avtappningen varnas med en röd blinkande ljusskylt.

Nivåskillnad mellan vattenytorna: 0,90–1,15 m

Kanalen förenar Päijänne och Ruotsalainen. Den 1315 m långa kanalen byggdes 1875–78 och förnyades 1961–64. Den fasta bron som korsar kanalen har en fri höjd på 11 m. Slussen i Kalkkinen fungerar med självbetjäning.

När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till vänster på bryggan före bron och när man kommer uppifrån till höger på bryggan i inloppet till den övre kanalen. Slussningarna fjärrmanövreras från Vääksy kanal.

 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4152 (Vääksy kanal)

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17