Hoppa till innehåll

Invånarmöte: Förnyande av Kyrkslättsvägens övergångsbro 

Invånarmöte 5.5.2022: Förnyande av Kyrkslättsvägens övergångsbro 

Trafikledsverkets planering av projektet Kyrkslättsvägens övergångsbro har framskridit och byggandet av den nya överfartsbron inleds i början av sommaren 2022. Projektet och dess konsekvenser presenteras vid ett öppet invånarmöte på distans via Teams torsdag 5.5.2022 kl. 17.30–19.00.

Under mötet presenterar Trafikledsverket projektet. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor till entreprenören och kommunens representanter på mötet.

I projektet Kyrkslättsvägens övergångsbro förnyas bron över Kyrkslättsvägen i centrum eftersom den nått slutet av sin livscykel. Byggandet inleds i början av sommaren 2022, och entreprenör är Kreate Oy. Trafikledsverket är beställare och byggherre för projektet. Kyrkslätts kommun står för kostnaderna. Projektet blir färdigt före utgången av juli 2024.

 

Frågor och svar vid invånarmötet 5.5.2022
  • Det byggs inget övergångsställe på bron. Det har beaktats att man kan ta sig via hiss-/trappförbindelser. 

  • Det kan någon göra. Besvär kan anföras över gatuplaner. 

  • Inget har kopierats. Broar är unika även om brotypen används allmänt.  Broarna målas också, vilket ökar deras värdighet. Uppmärksamhet har fästs vid utseendet. 

  • I praktiken ända tills de sista ställningarna rivits, uppskattningsvis våren 2024. Olägenheterna är luckor på grund av arbetet (alla tåg går inte), fartbegränsningar vid bron, dvs. fördröjningar.