Hoppa till innehåll

Varistaipale kanal

Vuoksens vattendrag
Heinävesirutten
Sjökort: M243

Tillåtna fartygsmått
31,2 x 7,1 x 1,8 x 12,5 [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: I rep som hänger från slussplanen.
Service: Varistaipale gästbrygga nedanför, kiosk, kanalmuseum
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 13,30–14,20 m

Kanalen förenar tillsammans med Taivallahti kanal Juojärvi och Varsivesi. Kanalen har fyra på varandra följande slussar (trappor). Den 1100 m långa kanalen byggdes 1911–13. Svängbron som korsar kanalen har en fri höjd på 1,7 m. Finlands enda kanal med fyra slussar. Den totala slussningstiden är cirka 50–60 minuter.
Kanalen är bemannad. När man kommer nerifrån finns ett ställe för begäran om slussning och anvisningar till höger på bryggan och när man kommer uppifrån till höger på bryggan, nära bron.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4150

Öppetider sommaren 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 9–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 9–23
Juli: klockan 9–23
Augusti: klockan 9–23
September: klockan 9–18
Oktober:  Måndag och tisdag stängt, övriga dagar efter överenskommelse kl. 09.00-17.00. Beställningen ska göras senast 15:00 föregående vardag.