Hoppa till innehåll

Planering av trafiksystemet

Med planeringen främjar Trafikledsverket lösningar som förbättrar rese- och transportkedjornas funktion och säkerhet samt trafiksystemets effektivitet och beaktar miljösynpunkterna.

Smidiga resor och effektiva transporter uppnås genom samarbete mellan olika trafikformer.

De viktigaste landsvägs- och järnvägssträckorna samt hamnarna och flygplatserna som kompletterar dem utgör grunden när det riksomfattande trafiksystemet planeras.

Den strategiska planeringen av trafiksystemet på riksnivå utgörs av

  • Den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen (den första utarbetades för åren 2021–2032)
  • Regeringsprogrammet
  • Statsrådets principbeslut
  • Koncernstrategin för kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt övriga strategier och framtidsöversikter
  • Transport- och kommunikationsverket Traficoms strategiska lägesbild av trafiknätet 
  • Trafikledsverkets program och riktlinjer

Den regionala planeringen av trafiksystemet utgörs av

  • Flera landskaps gemensamma planer
  • Landskapens planer för trafiksystemet
  • Regionala planer för trafiksystemet