Kontaktinformation

Personalsakkunnig

Anna-Leena Helkiö

Trafikledsverket som arbetsgivare

Trafikledsverket erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter för olika slags sakkunniga. Vi har cirka 400 sakkunniga med ansvarsfulla och intressanta uppgifter.

Trafikledsverket är en branschövergripande expertorganisation som erbjuder goda utsikter för utvecklingsvilliga sakkunniga. Du kan ha teknisk eller regional-, samhälls-, ekonomi- eller beteendevetenskaplig utbildning.

Trafikledsverkets mål är att möjliggöra fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Ett viktigt mål för oss är också att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi utvecklar kollektivtrafiken så att den är det främsta alternativet i de större städerna och i fjärrtrafiken.

Vi verkar ansvarsfullt, effektivt och innovativt. Vi gör våra val med tanke på en hållbar trafik och mobilitet samt för samhällets bästa. Vi utvecklar hela tiden nya intelligenta trafiktjänster och utnyttjar information och ny teknologi för att göra trafiken säkrare, smidigare och hållbarare.

Trafikledsverket har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Vasa.

Trafikledsverkets mål är att vara en utmärkt arbetsplats för kunniga människor.

Läs mera om våra strategi och värderingar

Lediga arbetsplatser

Trafikledsverket använder statsförvaltningens gemensamma rekryteringssystem Valtiolle.fi. På sidorna finns information om lediga arbetsplatser inklusive ansökningsblanketter.

Det går snabbt att lämna en elektronisk ansökan och den kan göras nästan oberoende av tid och plats. Den formbundna ansökningsblanketten lyfter också bättre fram sökandens kvalifikationer och gör rekryteringsprocessen snabbare.

Rekryteringsprocessen fordrar att de sökande identifierar sig elektroniskt t.ex. med hjälp av bankkoder. Identifieringen fungerar som sökandens elektroniska underskrift och skyddar samtidigt de personliga uppgifter som ingår.