Hoppa till innehåll

Trafikledsverket som arbetsgivare

Trafikledsverket erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter för olika slags sakkunniga. Vi har drygt 450 sakkunniga med ansvarsfulla och intressanta uppgifter.

Trafikledsverket är en branschövergripande expertorganisation som erbjuder goda utsikter för utvecklingsvilliga sakkunniga. Du kan ha teknisk eller regional-, samhälls-, ekonomi- eller beteendevetenskaplig utbildning.

Vårt mål är att möjliggöra funktionella, effektiva och säkra resor och transporter. Vårt viktiga mål är också att säkerställa funktionaliteten och konkurrenskraften i Finlands näringsliv.

Vi verkar ansvarsfullt, effektivt och innovativt. Vi gör våra val med tanke på en hållbar trafik och mobilitet samt för samhällets bästa. Vi utvecklar hela tiden nya intelligenta trafiktjänster och utnyttjar information och ny teknologi för att göra trafiken säkrare, smidigare och hållbarare.

Trafikledsverket har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Vasa.

Trafikledsverkets mål är att vara en utmärkt arbetsplats för kunniga människor.

Läs mera om våra strategi och värderingar

Lediga arbetsplatser

Se alla lediga arbetsplatser i statsförvaltningens gemensamma rekryteringssystem Valtiolle.fi. På sidorna finns också ansökningsblanketter.

Det går snabbt att lämna en elektronisk ansökan och den kan göras nästan oberoende av tid och plats. Den formbundna ansökningsblanketten lyfter också bättre fram sökandens kvalifikationer och gör rekryteringsprocessen snabbare.

Användaren skapar en sökprofil som extern sökande i rekryteringssystemet genom att använda sin egen privata e-postadress. I jobbsökningsprofilen skapas ett användarnamn med hjälp av den egna e-postadressen och e-postadressen i fråga fungerar som användarnamn.