Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets säkerhetsprinciper

Trafikledsverkets säkerhetsprinciper är ett principiellt ställningstagande för säkerheten. De drar upp riktlinjerna och anger riktningen för säker verksamhet och kontinuerlig förbättring av denna, samt för fastställandet av närmare säkerhetsmål inom ramen. Säkerhetsprinciperna omfattar alla farledsformer vid Trafikledsverket.
Generaldirektören har godkänt Trafikledsverkets nya säkerhetsprinciper 29.3.2021.

Vårt ställningstagande för säkerheten

Våra säkerhetsprinciper skapar en grund för att främja en stark säkerhetskultur och gör det möjligt för dig att ha framgång i arbetet på ett säkert sätt, oavsett om du är anställd vid Trafikledsverket, vid NTM-centralen (ansvarsområde T) eller om du arbetar för ämbetsverket. Tillsammans sörjer vi för säkerheten i och verksamhetsförutsättningarna för vår verksamhet och trafikledshållningen.

Vårt mål är att trygga trafikledsanvändarna, våra anställda, farledstillgångarna, informationen, ryktet och miljön för olyckor och skador eller störningar.

Vi förbinder oss till dessa principer tillsammans!

Vi agerar proaktivt

•    Vi identifierar säkerhetshot och risker som riktar sig mot vår verksamhet och trafikledshållningen och har beredskap för dem.
•    Vi beaktar säkerhetsaspekterna i beslutsfattandet.

Vi följer gemensamma säkra förfaringssätt

•    Vi ingriper i observerade avvikelser, hot och farlig verksamhet och tar hand om varandra.
•    Vi säkerställer vår verksamhet

Vi säkerställer att vår verksamhet och trafikledshållningen följer de mål och gemensamma förfaranden som fastställts för säkerheten i lagstiftningen.

Vi utvecklar vår säkerhetskompetens
•    Vi ökar medvetenheten om och förståelsen för effekterna av vår verksamhet samt faktorerna bakom framgångar.