Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

projektchef

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Kyrkslätts kommun

chef för kommunalteknik

Toni Keski-Lusa

  • 050 414 0615

Kyrkslätts kommun

projektchef

Hannu Ruhanen

  • 040 1269866

Kyrkslättsvägens vägbro

Banprojekt Pågående Nyland

Vägbron över järnvägen i Kyrkslätts centrum har nått slutet av sin livscykel och kommer att förnyas. I och med projektet kan brons viktbegränsningar för tung trafik avskaffas. 

Basinformation om projektet


Tidsplan
2022-2024
Partners
Kreate Oy
Kostnader
10,8 miljoner euro
Projektansvariga
Trafikledsverket, Kyrkslätts kommun
Mål

•    Renovering av en bro som är i dåligt skick och i slutet av sin livscykel.
•    Avskaffande av tunga trafikens viktbegränsningar.

 

Projektets innehåll

I projektet förnyas Kyrkslättsvägens vägbro som är byggd 1964 och som nu är i dåligt skick och har nått slutet av sin livscykel. I och med projektet kan brons viktbegränsningar för tung trafik avskaffas. 

Bron är belägen i centrum av Kyrkslätt. Den går över Kustbanan (Helsingfors–Åbo-banan), Munkkullavägen och Stationshörnet. 

Trafikledsverket är projektets beställare och byggherre. Kyrkslätts kommun står för projektets kostnader.

Projektets tidtabell

Projektet genomförs som så kallad PGu-entreprenad (planera och genomför-entreprenad innehållande en utvecklingsfas). Byggnadsarbetena inleds i slutet av april 2022.

Projektet kommer att slutföras i slutet av juli 2024.

Projektets kostnader

Projektet beräknas kosta 10,8 miljoner euro. Kyrkslätts kommun står för projektets kostnader.