Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

 • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Trafikledsdata

Kuva järvimaisemasta, johon korostettu eri väylätietoja.

Varifrån hittas trafikledsdata?

Data gällande vägnätet, bannätverket och farleder finns tillgängliga via Nedladdning- och visningstjänsten samt öppna gränssnitt.             

Via nedladdningstjänsten kan man observera trafikledsdatan på kartan och ladda ned dem för eget bruk. Användaren kan själv välja vilken data hen vill ladda ned och från vilket område. Efter valen skickas en länk via e-posten, genom vilken man kan ladda ned datan. Datan skickas i shapefile (.shp)-format.

För användning av öppna gränssnitt behövs ett lämpligt program. Gränssnitten lämpar sig även för programmerare, som vill använda Trafikledsverkets data i sina egna program. De öppna gränssnitten är beskrivna mera ingående på nätsidorna för öppna gränssnitt.

Trafikledsdata
 • Digiroad

  Digiroad är ett öppet och avgiftsfritt nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form. Digiroad-operatören uppehåller en egen webbtjänst, var man hittar mycket information om Digiroad-datan.

  Vägnät- och Digiroad-data för hela Finland hittas från Trafikledsverkets dataförmedlingstjänst:
  Digiroad (Shapefile och GeoPackage):
  Vägnätet (Shapefile) 

  Tilläggsuppgifter om vägnätsdata hittar via följande länkar:
  Vägregistret (endast på finska)
  Vägadress-systemet (endast på finska)
  Digiroad

  Trafikolyckor

  Trafikledsverket samlar årligen data om trafikolyckor på basen av polisens uppgifter och kompletterar dem med hjälp av Statistikcentralens uppgifter. Nedladdning av data samt mera information (avoindata.fi).

  Trafikmärken (QGIS-bibliotek)

  Finlands trafikmärken finns nu publicerade som en öppen QGIS-bildbibliotek (SVG-format) på GitHub (OBS! BETA-version). I samlingen finns tidigare samt nya enligt 1.6.2020 giltiga trafiklagens märken med ett script, som gör det lättare att processera datan i QGIS. Trafikmärkens namn innehåller en unik kod: ytterligare information om varje trafikmärke fås via Trafikledsverkets nätsidor för trafikmärken.

 • Nätbeskrivning

  Trafikledsverket uppehåller en nätbeskrivning över bannätet som är tillgänglig i GIS-format (på finska).

 • Baltice.org

  Baltice.org -nättjänsten betjändar Östersjöns vintersjöfart med bl.a kartor över: aktuellt isläge,  isens tjocklek, israpporter,  jääraportteja, prognoser, trafikbegränsningar och stödområden för isbrytare. Här kommer man till Baltice.org tjänsten (på engelska).