Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

 • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Frågor om tjänst för dataförmedling (AVA)

[email protected]

Trafikledsdata

Kuva järvimaisemasta, johon korostettu eri väylätietoja.

Varifrån hittas trafikledsdata?

Data gällande vägnätet, bannätverket och farleder finns tillgängliga via Suomen Väylät -karttjänsten samt öppna gränssnitt.             

Via karttjänsten kan man observera trafikledsdatan på kartan och ladda ned dem för eget bruk.

För användning av öppna gränssnitt behövs ett lämpligt program. Gränssnitten lämpar sig även för programmerare, som vill använda Trafikledsverkets data i sina egna program. De öppna gränssnitten är beskrivna mera ingående på nätsidorna för öppna gränssnitt.

Trafikledsdata
 • Tievelho och Digiroad

  Drift av vägdata sker i Tievelho-systemet varifrån data läses till öppna data en gång i veckan. Öppna vägdata är till exempel GIS-data gällande vägnätet, klassificeringar, utrustning, strukturer och beslut.

  På Tievelhos webbsidor hittas mera information om vägdata

  Digiroad är ett öppet och avgiftsfritt nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form. Digiroad-operatören uppehåller en egen webbtjänst, var man hittar mycket information om Digiroad-datan.

  Vägnät- och Digiroad-data för hela Finland hittas från Trafikledsverkets dataförmedlingstjänst:
  Digiroad (Shapefile och GeoPackage):
  Vägnätet (Shapefile) 

  Tilläggsuppgifter om vägnätsdata hittar via följande länkar:
  Vägadress-systemet (endast på finska)
  Digiroad

  Trafikolyckor

  Trafikledsverket samlar årligen data om trafikolyckor på basen av polisens uppgifter och kompletterar dem med hjälp av Statistikcentralens uppgifter. Nedladdning av data samt mera information (avoindata.fi).

  Trafikmärken (QGIS-bibliotek)

  Finlands trafikmärken finns nu publicerade som en öppen QGIS-bildbibliotek (SVG-format) på GitHub (OBS! BETA-version). I samlingen finns tidigare samt nya enligt 1.6.2020 giltiga trafiklagens märken med ett script, som gör det lättare att processera datan i QGIS. Trafikmärkens namn innehåller en unik kod: ytterligare information om varje trafikmärke fås via Trafikledsverkets nätsidor för trafikmärken.

 • RAIDE

  Bannätsdata drivs i RAIDE-systemet. Öppna data gällande bannätet uppdateras en gång i veckan. Öppna bannätsdata innehåller bland annat GIS-data om bannätverket, geotekniken, plankorsningar och el.

  Tilläggsuppgifter om bannätsdata hittar via följande länkar:

  Beskrivning av datainnehållet för bannätsdata (endast på finska)

   
 • Haavi

  Drift av farledsdata sker i Haavi-systemet varifrån data läses till öppna data en gång i veckan. Öppna farledsdata är till exempel GIS-data gällande förbud- och begränsningszoner, sjöfartens säkerhetsanordningar och farleder.

  Baltice.org

  Baltice.org -nättjänsten betjändar Östersjöns vintersjöfart med bl.a kartor över: aktuellt isläge,  isens tjocklek, israpporter,  jääraportteja, prognoser, trafikbegränsningar och stödområden för isbrytare. Här kommer man till Baltice.org tjänsten (på engelska).

  Information om farleder och farledsdata:

  Trafikledsverkets webbsidor för farleder

  Databeskrivning för öppna farledsdata